Gå till sidans innehåll

Speciella situationer vid behandling av systemisk lupus, SLE

SLE kan vara förknippat med en ökad risk för blodpropp, vilket påverkar behandlingsplaneringen.

Risk för blodpropp

Fosfolipidantikroppar, särskilt lupus antikoagulantia och höga nivåer av antikardiolipin- och beta2-glykoproteinantikroppar, är förknippade med en ökad risk för arteriell och venös trombos och graviditetsrelaterade komplikationer. För primärprevention av arteriella tromboser hos högriskpatienter och vanligtvis efter den första cerebrovaskulära trombosen rekommenderas aspirin (ASA 250 mg/dag). Om trombosen ligger utanför hjärnans blodcirkulation rekommenderas blodförtunnande medicinering, warfarin. Om en blockering upptäcks under ASA-behandling inleds warfarinbehandling och om den återkommer under warfarinbehandlingen startas alternativt lågmolekylärt heparin, warfarinbehandlingen intensifieras eller ett annat antitrombotiskt läkemedel läggs till. På den venösa sidan rekommenderas permanent warfarinbehandling efter den andra trombosen, men bör övervägas hos högriskpatienter efter den första spontana trombosen.

P-piller och hormonbehandlingar

Östrogeninnehållande kombinationspiller kan användas om SLE-sjukdomsmönstret är lindrigt och stabilt, särskilt när en tillförlitlig preventivmetod behövs, för att behandla sjukdomsskov kopplade till menstruation och för att förebygga osteoporos. Vid lindrig sjukdom kan en hormonersättningsbehandling användas under en kortare tid för svåra klimakteriebesvär. Hormonbehandlingar är kontraindicerade om patienten har antifosfolipidantikroppar.

Uppdaterad 7.4.2022