Gå till sidans innehåll

Kawasakis sjukdom

Kawasakis sjukdom är en sällsynt febril inflammatorisk sjukdom i huden och slemhinnorna i munnen, halsen, ögonen och halsens lymfkörtlar, som vanligen förekommer hos barn under fem år.

Sjukdomen kan skada hjärtats kranskärl och leda till att de utvidgas och ibland blockeras. Sjukdomen är i den inledande fasen ofta förknippad med diarré, buksmärtor och ledvärk.

Prognosen för Kawasakis sjukdom är god om behandlingen kan inledas omedelbart.

Laboratorieproven visar tecken på en plötslig inflammation.

Diagnosen ställs på grundval av sjukdomsbilden. Utvidgade kranskärl kan upptäckas med hjälp av bilddiagnostik.

Behandlingen är intravenöst immunglobulin i en hög engångsdos. Acetylsalicylsyra ges i en låg dos för att förhindra blodproppar.

Prognosen är god om behandlingen inleds omedelbart. Immunglobulinbehandling, som påbörjas snabbt, förhindrar utvidgningen av kranskärlen. Om kranskärlsdilatation redan har uppstått bestäms prognosen av dess omfattning.

Uppdaterad 7.4.2022