Gå till sidans innehåll

Klassificering av ledvärk

Det finns många olika typer av ledvärk. Smärtan kan till exempel vara ilande, gå i vågor, vara kontinuerlig eller periodisk.

Smärtan kan till exempel vara

  • skarp,

  • trubbig,

  • ilande,

  • brännande och

  • gå i vågor.

För att bedöma smärtans intensitet används VAS-skalan, med en skala på 0–10 cm för att bedöma den aktuella smärtnivån. Ju högre värdet är, desto större är smärtan. Om värdet är 0 upplevs ingen smärta alls.

Bedömning av ledvärk

Ledvärk kan klassificeras enligt följande:

  1. Hur länge har ledvärken pågått? Akut smärta orsakas ofta av ett trauma. Kronisk smärta kan orsakas av en systemisk sjukdom eller fibromyalgi.

  2. Finns det benförtjockningar i lederna? I sådana fall är den vanligaste orsaken artros.

  3. Har det förekommit svullnad i lederna?

  4. Om det har förekommit svullnad i lederna, hur många leder har i så fall varit svullna? Om svullnad i de små lederna förekommer i kombination med morgonstyvhet som varar mer än en timme och en minskad klämkraft, lönar det sig att utreda om det finns en reumatisk orsak.

  5. Blir patienten uppväckt av ryggsmärta på morgonnatten? Om smärtan avtar vid rörelse och ryggen är stel på morgonen kan orsaken vara ryggradsreumatism.

Ledvärk kan klassificeras enligt antalet leder som ger symtom. Då talar man om symtom i en led, få leder (1–4 leder) och flera leder (mer än 4 leder). Om en led är både smärtsam och inflammerad är det fråga om monoartrit. Om 2–4 leder är inflammerade talar man om oligoartrit, en inflammation i få leder, och om fler än fyra leder är inflammerade har patienten polyartrit.

Uppdaterad 28.4.2022