Gå till sidans innehåll

Ögonen och antireumatiska läkemedel

Flera olika läkemedel används för att behandla reumatiska sjukdomar. Av dessa läkemedel kan glukokortikoider och hydroxiklorokin orsaka olika ögonsjukdomar.

Glukokortikoider

En långvarig läkemedelsbehandling med glukokortikoid är förknippad med risk för grå starr eller glaukom. En långvarig användning av läkemedlet och höga engångsdoser ökar risken för grå starr. Risken för glaukom är större om patienten har glaukom i släkten.

Hydroxiklorokin

En sällsynt biverkning av hydroxiklorokin är näthinnesjukdom med synfältsdefekter. Vanligare ögonrelaterade biverkningar är bland annat suddig syn och nedsatt förmåga att anpassa ögat till olika avstånd. Besök hos en ögonläkare rekommenderas efter fem års behandling.

Uppdaterad 28.4.2022