Gå till sidans innehåll

Multiprofessionell handledning av patient med ledgångsreumatism

Reumapatienter får individualiserad information från specialister på reumatiska sjukdomar.

Reumaskötare

Reumaskötaren ger patientvägledning för att hjälpa patienten förstå sjukdomens natur, behandlingens betydelse och att bättre engagera sig i sin vård. Patienten får information om sjukdomen och läkemedelsbehandlingen med beaktande av eventuella farhågor som patienten kan ha i den nya situationen. Patienten informeras om vikten av levnadsvanorna och motion. Patienten förbereds på att möta eventuella missuppfattningar om sjukdomen och dess behandling.

Det reserveras tillräckligt med tid för patientvägledningen. I samband med diagnosen och under uppföljningsbesöket cirka en månad senare går reumaskötaren igenom allt som gäller sjukdomen och ger läkemedelsvägledning. I början av en reumatisk sjukdom är det särskilt viktigt att reumaskötaren är lätt att nå.

Fysioterapeut

När det gäller nyligen konstaterad ledgångsreumatism är fysioterapeutens uppgift att kartlägga patientens prestationsförmåga, ge anvisningar om principerna för hälsosam motion och vägleda patienten i sitt motions- och träningsprogram. Mötet med fysioterapeuten bokas för en tidpunkt, då patientens inflammatoriska ledsymtom har gett efter, dvs. 1–3 månader efter diagnosen.

Övriga professionella

Vid behov kan patienten också hänvisas till en socialarbetare och en ergoterapeut. Socialarbetaren kan ge dig mer information om förmåner. Ergoterapeutens viktigaste kunskap gäller framför allt små hjälpmedel.

Uppdaterad 5.1.2022