Gå till sidans innehåll

Laboratorieundersökningar vid misstänkt ledgångsreumatism

För att utreda orsaken till ledinflammationen tar man blodprov och ofta också prov på ledvätska.

Om symtomet är en svullen led eller en stark misstanke om ledgångsreumatism utan någon förklarande orsak, tas ett blodprov. Blodprovet analyseras för blodstatus, inflammationsvärden (dvs. CRP och sänka) och reumatoida faktorer (dvs. citrullinantikroppar CCPAb och reumatoid faktor RF). Vid tidig ledgångsreumatism är inflammationsvärdena ofta inom de normala gränserna.

Om det finns tillräckligt med vätska i leden och leden är smärtsam kan läkaren ta ett ledvätskeprov på mottagningen. Ett stort antal vita blodkroppar i ledvätskan tyder på ledinflammation. Natriumuratkristaller i ledvätskan tyder på gikt och kalciumpyrofosfatkristaller på broskförkalkning.

Uppdaterad 29.3.2023