Gå till sidans innehåll

Polyarteritis nodosa

Polyarteritis nodosa är en sällsynt form av vaskulit i de mellanstora artärerna som är särskilt vanlig hos medelålders män.

Sjukdomen yttrar sig i form av en generaliserad inflammatorisk reaktion och infarkt eller svikt i målorganen. Detta kan leda till blödning eller bristning i tarmen, angina pectoris eller hjärtinfarkt, högt blodtryck och njursvikt samt skador på enskilda nerver på flera ställen (mononeuritis multiplex).

Polyarteritis nodosa i sina olika former tenderar att återkomma.

Sänkan och CRP-nivåerna är förhöjda. Andra laboratoriefynd är anemi, förhöjt antal vita blodkroppar och trombocyter, protein- och bloduricitet samt förhöjda kreatininvärden. Vissa personer med polyarteritis nodosa visar tecken på tidigare hepatit B.

Diagnosen ställs genom en mikroskopisk undersökning av artärvävnaden, men om det inte går att hitta en lämplig plats för biopsi kan man använda kärlbilddiagnostik.

Behandlingen följer riktlinjerna för ANCA-associerad vaskulit,

Polyarteritis nodosa är en långvarig sjukdom som kräver flera års behandling med immunsuppressiva läkemedel. Den konventionella uppfattningen har varit att sjukdomen sällan kommer tillbaka, men nyare undersökningar har rapporterat en betydande risk för återfall. Vaskulit i tarmen kan orsaka allvarliga plötsliga buksymtom, som också är förknippade med en högre risk för återfall än genomsnittet. Prognosen är god för polyarteritis nodosa som är begränsad till huden, men den tenderar också att återkomma.

Uppdaterad 7.4.2022