Gå till sidans innehåll

Datortomografi (skiktröntgen) och reumatisk sjukdom

Datortomografi, dvs. skiktröntgen (CT) används inom reumatologin för att undersöka vävnadsstrukturer. En särskild datortomografimetod har utvecklats för gikt.

Datortomografi (CT) används när man vill ha mer detaljerad information om strukturen av t.ex. organen i buken eller lungvävnaden. Den kan också användas för att bedöma bihålornas olika strukturer.

Undersökningen kan inte utföras om njurfunktionen är kraftigt nedsatt. Därför bör patienten alltid före datortomografin ta ett blodprov för att kontrollera njurvärdet. Ett kontrastmedel förbättrar synligheten av det önskade objektet i bilderna.

Det är viktigt att följa de instruktioner som ges före man anländer till undersökningen.

Vid en datortomografi ligger patienten på undersökningsbordet och undersökningsbordet rör sig inuti avbildningsapparaten. Avbildningsapparaten är öppen i båda ändarna. Avbildningsapparaten skiljer sig något från magnetundersökningsapparaten.

Dual-Energy-undersökning vid fastställande av gikt

Dual-Energy CT är en speciell form av skiktröntgen som visar massorna av kristaller som orsakar gikt i grönt. Om en giktdiagnos inte kan ställas på annat sätt lönar det sig att använda denna metod. Det är en ny metod och det återstår att se hur användbar den är.

Denna s.k. gikttomografi kräver inte förberedande blodprov eller andra förberedelser.

Uppdaterad 28.4.2022