Gå till sidans innehåll

Mätning av vilosaliv vid behandling av reumatiska sjukdomar

Mätning av vilosaliv kan till exempel användas för att verifiera symtombilden för Sjögrens syndrom.

Målet med undersökningens

Målet med undersökningen är att utreda salivutsöndringen. I vissa situationer eller sjukdomar, t.ex. Sjögrens syndrom, minskar salivutsöndringen.

Förberedelse inför undersökningen

Före undersökningen får du inte borsta tänderna, äta, dricka, suga pastiller, tugga tuggummi, röka eller snusa på minst en timme.

Undersökningens gång

Under undersökningen sitter du i ett lugnt rum framåtlutad i 15 minuter och låter all saliv du avsöndrar rinna ner i ett mätkärl. Prata inte under testet (ökar salivutsöndringen). Sjukskötaren mäter resultatet. Undersökningen utförs vanligtvis på polikliniken för reumatiska sjukdomar.

Undersökningens resultat

En salivutsöndring på mindre än 1,5 ml (mindre än 0,1 ml/min) är ett avvikande resultat.

Uppdaterad 28.4.2022