Gå till sidans innehåll

Anvisningar för antireumatiska läkemedel

Vägledning om läkemedel för behandling av reumatism. I indexet är anvisningarna ordnade i alfabetisk ordning enligt verksam substans. I sökningen finns också följande anvisningar om att påbörja medicinering: Påbörjande av biologisk medicinering & Påbörjande av januskinashämmare (JAS-hämmare)

41 sökresultat

Abatacept
Till exempel Orencia®. Abatacept är en T-cellsblockerare.  Abatacept är ett biologiskt antireumatiskt läkemedel, ett monoklonalt fusionsprotein som blockerar T-cellernas aktivitet, hämmar...
Adalimumab
Till exempel Humira®, Amgevita®, Hulio®, Hyrimoz®, Idacio®, Imraldi®. Adalimumab är en antikropp mot tumörnekrosfaktor (TNF)-α.  Adalimumab är ett biologiskt antireumatiskt läkemedel som binder en...
Alprostadil
Till exempel Prostivas®  Alprostadil vidgar små artärer och vener och förhindrar att blodplättar klumpar ihop sig. Läkemedlet används hos vuxna patienter med bindvävssjukdomar för att förbättra den...
Anakinra
Till exempel Kineret®. Anakinra är en interleukin (IL)-1-receptorantagonist.  Anakinra är ett biologiskt antireumatiskt läkemedel som upphäver den biologiska aktiviteten hos inflammatoriska...
Anifrolumab
Till exempel Saphnelo® Anifrolumab är en monoklonal antikropp som binder till interferonreceptorn. Anifrolumab är en biologisk medicin. Den är en human monoklonal antikropp (IgG1κ) som binder till...
Apremilast
Till exempel Otezla®. Aktiv substans apremilast  Apremilast används för att behandla psoriasis i huden och psoriasisartrit. Det är ett oralt läkemedel som hämmar PDE4-enzymet i inflammatoriska...
Azatioprin
Azatioprin. Till exempel Azamun®, Imurel®.  Vid ledgångsreumatism och olika bindvävssjukdomar och vaskulära inflammatoriska sjukdomar är regleringen av lymfocyternas funktion störd. Sjukdomarna...
Baricitinib
Till exempel Olumiant® Baricitinib är en januskinasenzymhämmare (JAK-hämmare).  Baricitinib hämmar JAK-kinaser, vilket leder till ett försvagat immunsvar i cellen, så att ledinflammationen dämpas...
Belimumab
Till exempel Benlysta®. Belimumab är en hämmare av stimuleringen av B-celler.  Belimumab är ett biologiskt läkemedel. Det är en specifik antikropp mot lösligt B-cellsstimulerande protein (BLyS)...
Bimekizumab
Till exempel BIMZELX®. Bimekizumab är en humaniserad monoklonal antikropp mot interleukin-17A och -17F.
Bosentan
Till exempel Tracleer®. Bosentan är en endotelinreceptorantagonist.  Endotelin är ett protein som utsöndras av cellerna som täcker blodkärlens inre yta och är en av de mest kraftfulla...
Certolizumab
Till exempel Cimzia®. Certolizumab är en antikropp mot tumörnekrosfaktor (TNF)-α.  Certolizumab är ett biologiskt antireumatiskt läkemedel som binder den inflammatoriska mediatorn TNF-α, vilket...
Ciklosporin
Till exempel Sandimmun Neoral®, Sandimmun®. Aktiv substans ciklosporin.  Ciklosporin förhindrar fortskridandet av en reumatisk sjukdom. Det har en immunsuppressiv effekt, och syftar till att bryta...
Cyklofosfamid
Till exempel Sendoxan®. Aktiv substans Cyklofosfamid.  Vid vissa reumatiska sjukdomar är lymfocyternas funktion störd. Syftet är att påverka funktionsstörningar med så kallade immunsuppressiva...
Etanercept
Till exempel Enbrel®, Erelzi®, Benepali®, Nepexto®. Etanercept är en hämmare av tumörnekrosfaktorn (TNF)-α.  Etanercept är ett biologiskt läkemedel som binder till den inflammatoriska mediatorn...
Filgotinib
Till exempel Jyseleca®. Filgotinib är en januskinasenzymhämmare (JAK-hämmare).  Filgotinib hämmar JAK-kinaser (JAK1-hämmare), vilket leder till ett försvagat immunsvar i cellen, så att...
Golimumab
Till exempel Simponi®. Golimumab är en antikropp mot tumörnekrosfaktor (TNF)-α.  Golimumab är ett biologiskt antireumatiskt läkemedel som binder den inflammatoriska mediatorn TNF α, vilket hämmar...
Guselkumab
Till exempel Tremfya®. Guselkumab är en antikropp mot interleukin (IL)-23  Guselkumab är ett biologiskt läkemedel som binder till IL-23 och hämmar dess aktivitet som inflammatorisk mediator...
Hydroxiklorokin
Till exempel Oxiklorin®. Aktiv substans hydroxiklorokinsulfat.  Hydroxiklorokin används för att behandla lindrig ledgångsreumatism och vissa bindvävssjukdomar (till exempel systemisk lupus). Det...
Iloprost
Till exempel Ilomedin®. Iloprost är en syntetisk prostacyklinanalog  Iloprost vidgar små artärer och vener. Läkemedlet används hos patienter med bindvävssjukdomar för att förbättra den perifera...
Infliximab
Till exempel Remsima®, Remicade®, Inflectra®. Infliximab är en antikropp mot tumörnekrosfaktor (TNF)-α.  Infliximab är ett biologiskt antireumatiskt läkemedel som binder den inflammatoriska...
Ixekizumab
Till exempel Taltz®. Ixekizumab är en monoklonal antikropp mot interleukin-17A.  Ixekizumab är ett biologiskt läkemedel som hämmar den inflammationsaccelererande effekten av interleukin-17A i...
Klorambucil
Till exempel Leukeran®  Tabletterna förvaras i kylskåp.  Klorambucil är ett derivat av kvävesenapsgas. Senapskväve är modersubstans för vissa typer av cytostatika. Läkemedlet används vid svåra...
Kortisonpreparat
Till exempel Prednisolon®, Medrol®, Solomet®. Aktiv substans prednisolon, metylprednisolon  Prednisolon eller metylprednisolon är de viktigaste läkemedlen som används för att behandla reumatiska...
Leflunomid
Till exempel Arava®, Leflunomide®. Aktiv substans Leflunomid.  Läkemedlet lugnar ledinflammation och förhindrar att den fortskrider. Den hör till gruppen cytostatika. Leflunomid börjar vanligen...
Metotrexat
Till exempel Trexan®, Methotrexate®, Methotrexat®, Ebetrex®, Metoject®, Injexate®. Aktiv substans metotrexat  Vid ledgångsreumatism är regleringen av lymfocyternas funktion störd. Syftet är att...
Mykofenolat
Till exempel Cellcept®, Mycophenolate mofetil®, Myfortic®. Aktiv substans mykofenolatmofetil, mykofenolsyra.  Läkemedlet har utvecklats för att användas vid organtransplantation för att förhindra...
Pentoxifyllin
Till exempel Trental®. Pentoxifyllin är ett metylxantin.  Pentoxifyllin förbättrar blodflödet i den försämrade mikrocirkulationen i perifera kärl och cerebrala kärl. Blodflödet förbättras, de röda...
Risankizumab
Till exempel Skyrizi®. Risankizumab är en antikropp mot interleukin (IL)-23.  Risankizumab är ett biologiskt läkemedel som binder till IL-23 och hämmar dess aktivitet som inflammatorisk mediator...
Rituximab
Till exempel Mabthera®, Ritemvia®, Rixathon®. Rituximab är en monoklonal antikropp som hämmar B-celler.  Rituximab är ett biologiskt läkemedel som förstör B-celler med ytmarkören CD20 som...
Sarilumab
Till exempel Kevzara®. Sarilumab är en antikropp mot interleukin (IL)-6-receptorn.  Sarilumab är ett biologiskt läkemedel som hämmar effekterna av den inflammatoriska mediatorn IL-6 genom att binda...
Sekukinumab
Till exempel Cosentyx®. Sekukinumab är en monoklonal antikropp mot interleukin-17A.  Sekukinumab är ett biologiskt läkemedel som blockerar den inflammationsaccelererande effekten av interleukin-17A...
Sulfasalazin
Till exempel Salazopyrin®. Sulfasalazin är en kombination av sulfa och salicylsyra  Läkemedlet lugnar ledinflammation och har visat sig vara effektivt vid ledgångsreumatism, ledinflammation i...
Tocilizumab
Till exempel Roactemra®. Tocilizumab är en antikropp mot interleukin (IL)-6-receptorn.  Tocilizumab är ett biologiskt läkemedel som hämmar effekterna av den inflammatoriska mediatorn IL-6 genom att...
Tofacitinib
Till exempel Xeljanz®. Tofacitinib är en januskinasenzymhämmare (JAK-hämmare).  Tofacitinib hämmar JAK-kinaser, vilket leder till ett försvagat immunsvar i cellen, så att ledinflammationen dämpas...
Upadacitinib
Till exempel Rinvoq®. Upadacitinib är en januskinasenzymhämmare (JAK-hämmare).  Upadacitinib hämmar JAK-kinaser, vilket leder till ett försvagat immunsvar i cellen, så att ledinflammationen dämpas....
Ustekinumab
Till exempel Stelara®. Ustekinumab är en antikropp mot interleukin (IL)-12/23.  Ustekinumab är ett biologiskt läkemedel som binder IL-12/23 och därmed hämmar IL-12/23:s funktion som inflammatorisk...