Gå till sidans innehåll

Om glukokortikoidbehandling, behandling med kortisoninjektioner

Lokalbehandlingar med kortison i leder och senområden ges för att dämpa lokala inflammationer och samtidigt dämpa inflammationen i hela kroppen.

Inflammation i led- och senområden förekommer vid alla reumatiska sjukdomar, men är vanligast vid ledgångsreumatism. Kortisonbehandling av leder och senområden behövs för att dämpa den allmänna inflammationen och för att dämpa den lokala inflammationen i enskilda leder och senområden. Lokalbehandlingar används särskilt i det inledande skedet av läkemedelsbehandlingen innan den gett effekt, men kan även användas i vilket skede av den reumatiska sjukdomen som helst för att få en snabb terapirespons.

Man måste öva på att ge lokalbehandling med kortison i leder och senområden för att uppnå en bra och trygg teknik. Då patienten lär känna sin läkare i en långvarig och bra vårdrelation lyckas även denna form av behandling väl.

Hygienen är viktig vid administration av kortisoninjektioner. Det får inte finnas hudinflammation eller utslag, t.ex. psoriasis, i det område man injicerar. Om det finns någon som helst betydande obehandlad bakteriell infektion i kroppen är det bäst att vänta med denna behandling tills den bakteriella infektionen har försvunnit. Om patienten är allergisk mot läkemedlet som ska injiceras ska det inte användas.

Kortisoninjektioner rekommenderas högst en gång i månaden i samma led eller senområde och högst 3–4 gånger per år.

Uppdaterad 28.4.2022