Gå till sidans innehåll

Symtom vid Sjögrens syndrom

Förutom torra slemhinnor är Sjögrens syndrom förknippat med många allmänna symtom.

Sjögrens syndrom orsakar vanligtvis torra slemhinnor i ögon och mun. Torrhet kan också uppstå i andra slemhinnor och på huden. Torrhet i ögonen förorsakar svidande smärta, en känsla av skräp eller sand i ögonen, rodnad, klåda, trötta ögon, svårighet att läsa och ljuskänslighet. På grund av torrhet blir ögonen känsliga för vind och damm. Det finns också en ökad risk för sår på hornhinnan.

Torrhet i munnen kan ge upphov till smärta i och rodnad på munnens slemhinnor och inflammationer i tandköttet. Minskad salivproduktion leder till en ökad benägenhet för karies i tänderna och det går inte alltid att ha tandproteser. Det kan också göra det svårt att svälja och tala. Smak- och luktsinnet kan försämras och sår kan uppstå i mungiporna. Sjögrens syndrom kan också orsaka inflammation i spottkörtlarna, vilket kan leda till upprepade svullnader i spottkörtlarna. Torrhetssymtom kan också orsakas av andra sjukdomar, åldrande och många mediciner.

Sjögrens syndrom kan innebära väldigt många slags symtom utöver torrhet. Dessa inkluderar trötthet, lindrig feber samt värk i leder och muskler. Symtom i hud, njurar och lungor kan förekomma liksom Raynauds fenomen (vita fingrar), svullna lymfkörtlar och symtom i matsmältningskanalen eller nervsystemet. Ledinflammationer drabbar i allmänhet de små lederna i händer och fötter. Strukturella skador i lederna är sällsynta. Muskelvärk är vanligt, men muskelsvaghet och inflammation är sällsynta. Även fibromyalgi förekommer i samband med Sjögrens syndrom.

Sjögrens syndrom har vanligtvis god prognos. God vård av ögon och mun är viktigt. Det är ofta motiverat med uppföljning då och då, till exempel med 1–2 års mellanrum på grund av en något ökad risk för lymfom. Diagnosen Sjögrens syndrom ställs i allmänhet inom den specialiserade vården.

Uppdaterad 8.3.2023