Gå till sidans innehåll

Om Raynauds fenomen

Raynauds fenomen är vanligtvis ett godartat tillstånd där en yttre faktor utlöser en cirkulationsstörning, särskilt i fingrarna.

Som ett symtom på Raynauds fenomen blir fingrarna först vita, sedan blå och till sist klarröda. Vid Raynauds fenomen kan fingrarnas färg ändras flera gånger.

Raynauds fenomen, dvs. vita fingrar, beskrevs först av fransmannen Maurice Raynaud 1862. Fenomenet har många namn, till exempel Raynauds syndrom, Raynauds symtom och Raynauds sjukdom.

Raynauds fenomen är rätt vanligt. Cirka 3–5 procent av befolkningen och över 20 procent av unga kvinnor lider av fenomenet. Raynauds fenomen förekommer i alla åldersgrupper och är mycket vanligare hos kvinnor än hos män.

  • Fenomenet kännetecknas av att patienten är väldigt känslig för kyla. Vid kyla uppkommer paroxysmartad blekhet, blånad och till sist rodnad av fingrarna eller tårna (”tricolor”).

  • Symtom kan även förekomma på andra delar av huden, till exempel runt näsan och på bröstvårtornas hud.

  • Om den bakomliggande orsaken är en reumatisk sjukdom, till exempel sklerodermi, kan symtomen även visa sig i lungorna, njurarna, matsmältningskanalen och i kransartärerna.

Klassificering av Raynauds fenomen

Raynauds fenomen indelas vanligtvis i primär form då det är ett självständigt symtom, och i sekundär form då det förekommer i samband med en sjukdom, till exempel sklerodermi, SLE eller Sjögrens syndrom.

  • Primär Raynauds debuterar ofta under tonåren och endast sällan efter 30 års ålder. Symtomet är i allmänhet symmetriskt, till exempel på båda händerna. Ofta förekommer det också hos patientens kvinnliga släktingar. Blodets inflammationsvärden är normala och inga autoantikroppar, till exempel antinukleära antikroppar, kan påvisas.

  • Sekundär Raynauds uppträder i samband med flera systemiska sjukdomar och debuterar vanligtvis i 30–40-årsåldern. Vid sekundär Raynauds kan avvikelser som har ett samband till en bakomliggande sjukdom påvisas, till exempel centromerantikroppar vid sklerodermi.

  • Olika mekaniska orsaker, till exempel vibrationer, kan ligga bakom Raynauds fenomen och orsaka till exempel vibrationssjukdom.

  • Raynauds fenomen kan även förekomma i samband med migrän och vissa cancer- och metabola sjukdomar.

  • Raynauds fenomen kan vara kopplat till betablockerare och hormonella preventivmedel.

Uppdaterad 7.4.2022