Gå till sidans innehåll

Antireumatisk läkemedelsbehandling i speciella situationer

Den antireumatiska läkemedelsbehandlingen måste i vissa situationer pausas. Läkaren fattar beslut om uppehåll i läkemedelsbehandlingen.

Det är numera ovanligt att läkemedelsbehandlingar måste avslutas helt och hållet i samband med kirurgiska behandlingar. Istället kan det behövas uppehåll i läkemedelsbehandlingen, i synnerhet före större operationer, och läkemedelsbehandlingen kan vanligtvis återupptas efter operationen när såret har läkt. Man kommer överens om uppehållen med den opererande kirurgen och den vårdande enheten. I slutet av sidan finns en länk till uppehåll i läkemedelsbehandling mot reumatiska sjukdomar före en planerad, ren reumaoperation.

 • Innan den antireumatiska läkemedelsbehandlingen påbörjas kartläggs tidigare vaccinationer och strävar man efter att komplettera dem.

 • Influensavaccin rekommenderas.

 • Vanliga infektioner som förkylningar behandlas på samma sätt som hos andra. Man behöver inte göra ett uppehåll i läkemedelsbehandlingen mot reumatiska sjukdomar.

 • Om man misstänker en allvarlig bakterieinfektion, t.ex. lunginflammation, rosfeber eller blodförgiftning, måste man göra ett uppehåll i läkemedelsbehandlingen mot reumatiska sjukdomar, i synnerhet då det gäller biologiska antireumatiska läkemedel och JAK-hämmare. I sådana fall ska man uppsöka vård omedelbart.

 • För att undvika infektioner är det viktigt att sköta den allmänna hygienen, till exempel genom att tvätta händerna noggrant.

 • Regelbundna tandkontroller och noggrann daglig tandvård är viktigt.

 • Rökning ökar infektionsrisken i samband med antireumatiska läkemedel.

 • Reumatiska sjukdomar kan vara förknippade med en ökad risk för cancer. Särskilt om man inte lyckas dämpa inflammationen i kroppen, som vid en svår långvarig ledinflammation, har man observerat en ökad risk för lymfcancer. Därför är den bästa förebyggande vården en läkemedelsbehandling som dämpar den reumatiska inflammationen tillräckligt väl.

 • En långvarig cyklofosfamidbehandling, som används i synnerhet för behandling av svår vaskulit, kan vara förknippad med en ökad risk för cancer i urinblåsan.

 • Om en cancer utvecklas under en reumatisk sjukdom, måste den fortsatta läkemedelsbehandlingen bedömas individuellt tillsammans med reumatologen och den läkare som ansvarar för cancerbehandlingen och patienten.

 • Om patienten redan har behandlats för cancer, bedöms den antireumatiska läkemedelsbehandlingen noggrant tillsammans med reumatologen och den läkare som ansvarar för cancerbehandlingen och patienten.

 • Rökning är en betydande riskfaktor för många olika former av cancer.

Ratienter med reumatism bör få de vaccinationer som rekommenderas i det nationella vaccinationsprogrammet innan de reser. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat landspecifika rekommendationer i Resenärens hälsoguide.

Eftersom reumatiska sjukdomar är förknippade med en ökad risk för inflammatoriska sjukdomar bör man vara särskilt noga med handhygienen när man reser.

Det lönar sig att undvika att äta oupphettad mat och dricka drycker som inte är på flaska. Isbitar gjorda på annat än flaskvatten kan också utgöra en risk för infektion.

Frukter kan ätas efter att de tvättats noggrant eller skalats.

Eventuella blåsor på fötterna ska skyddas noggrant.

Solskydd är särskilt viktigt för personer med SLE.

Ledgångsreumatism och ankyloserande spondylit är sällan ett hinder för graviditet och förlossning. Före graviditeten strävar man efter att dämpa kroppens inflammationsaktivitet. Läkemedelsbehandlingen under graviditeten planeras tillsammans med reumatologen. Vid vissa systemiska sjukdomar, t.ex. systemisk lupus, är en uppföljning på mödrapolikliniken nödvändig.

Amning uppmuntras. Den antireumatiska läkemedelsbehandlingen ska vara säker för barnet och moderns läkemedelsbehandling ska vara tillräcklig för att hålla den reumatiska inflammationen lugn. Ofta planeras även läkemedelsbehandlingen under förlossning och amning individuellt.

Uppdaterad 28.4.2022