Gå till sidans innehåll

Om polymyalgia reumatika, dvs. muskelreumatism

De allmänna symtomen på polymyalgia börjar ofta flera veckor före de typiska symtomen, som ofta börjar plötsligt.

Polymyalgia reumatika, dvs. muskelreumatism, är en sjukdom med okänd bakgrundsorsak som oftast uppkommer i 70-årsåldern. Prognosen är vanligtvis god och kortison som tas via munnen stoppar vanligtvis sjukdomssymtomen snabbt.

De allmänna sjukdomssymtomen, såsom feber, trötthet och aptitlöshet, kan börja flera veckor före de typiska sjukdomssymtomen. Dessa inkluderar ömhet och stelhet i nacke och axlar, lår och bäcken.

Symtomen börjar ofta ganska plötsligt, till och med inom några dagar. Smärtan är särskilt svår på natten och morgonen, då stelheten gör det svårt att klä på sig och till exempel att skiva frukostosten eller kamma håret. Om du upplever något av de symtom som beskrivs ovan bör du uppsöka läkare. Om du har bultande huvudvärk i tinningområdet eller om du får synstörningar bör du kontakta en läkare.

Därefter avgörs om det utöver polymyalgisymtomen har utvecklats en inflammation i tinningsartären (temporalarterit). Denna situation kräver omedelbar medicinsk bedömning, eftersom en obehandlad inflammation i tinningsartären kan leda till blindhet.

Eftersom orsaken till sjukdomen är okänd kan man inte förhindra att den uppstår. I allmänhet främjar en hälsosam livsstil återhämtningen från sjukdomen.

Uppdaterad 7.4.2022