Gå till sidans innehåll

Behandling av associerade sjukdomar vid systemisk lupus, SLE

Behandling av associerade sjukdomar är en del av den övergripande behandlingen av SLE.

Högt blodtryck, förhöjda blodfettvärden eller osteoporos är vanligt hos SLE-patienter och de är mer utsatta för svåra infektioner. För att uppnå en bättre prognos och livskvalitet för SLE-patienter är det minst lika viktigt att behandla dessa andra sjukdomar som det är att behandla SLE. Målet för behandling av blodtryck är ett värde som underskrider 130–140/90 och, om patienten lider av njurinflammation, 120/85. Blodets fettvärde bör vara lågt och rökning ska naturligtvis undvikas.

Vaccinationerna bör vara uppdaterade och säsongsinfluensa- och pneumokockvaccin rekommenderas för att förebygga infektioner. Tillskott av kalcium och D-vitamin används för att förebygga osteoporos. I synnerhet vid kortisonbehandling mot allvarlig SLE används osteoporosmediciner, till exempel bisfosfonater. En viktig del av behandlingen är att skydda huden mot solljus med solskyddskräm (skyddsfaktor 30–50) och lämpliga kläder.

Uppdaterad 7.4.2022