Gå till sidans innehåll

Om kirurgisk behandling av reumatiska sjukdomar

Förebyggande och korrigerande reumaortopediska operationer utförs för att upprätthålla funktionsförmågan och lindra smärta.

Målet med reumaortopedi är att bibehålla eller förbättra funktionsförmågan, lindra smärta och förebygga vävnadsskador. Förutom smärta kan funktionsförmågan minskas på grund av begränsad rörlighet i lederna, felställningar, lösa leder och senbristningar eller nerver som kommer i kläm. Orsaker till operation är smärta, minskad funktionsförmåga, hudskada eller risk för hudskada samt framskridande eller hotande vävnadsskada. En operationsordning planeras tillsammans med sådana patienter som har problem med flera leder.

I operationsordningen beaktas ledsymtomens allvarlighetsgrad, risken för vävnadsskador och hur rehabiliteringen efter operationen lyckas. Vid planeringen av den kirurgiska behandlingen bör man också beakta reumatismens aktivitetsgrad och de antireumatiska läkemedel som används.

Reumaortopediska ingrepp kan delas in i förebyggande och reparerande ingrepp. Förebyggande ingrepp innebär att rengöra leder och senor. Reparerande ingrepp omfattar frigöring av nerver, avlägsnande av reumaknölar och avlägsnande av kalkansamlingar under huden.

Uppdaterad 28.4.2022