Gå till sidans innehåll

Behandling av gikt

Rätt kost och livsstilsförändringar kan göra det möjligt att behandla sjukdomen utan läkemedel.

Vid skov används främst kortisoninjektion i leden. Andra alternativ är kortisontabletter, antiinflammatoriska läkemedel, kolkicin och kalla omslag/vila. Under en giktattack avbryts inte giktmedicineringen. Kortison tas via munnen som en kort kur (t.ex. 20–40 mg prednison i 1–2 veckor). I bästa fall läker gikt på ett par dagar med effektiv behandling. Symtomen kan dock också dra ut på tiden och kräva flera veckors sjukledighet och till och med sjukhusvård.

Kostanpassning

En granskning av levnadsvanorna och dieten rekommenderas redan efter den första giktattacken. I den traditionella kostplanen för giktpatienter indelas livsmedel enligt sitt purininnehåll i sådana som innehåller mycket rikligt, rikligt och lite puriner. Övervikt ökar produktionen av urinsyra, samt minskar utsöndringen av urin och ökar risken för gikt. Viktnedgång genom lågkalorihaltig diet minskar enligt undersökningar serumhalten av urinsyra lika effektivt som begränsningen av purin i den traditionella kostplanen för giktpatienter.

Kihti ja ravinto (reumaliitto.fi, på finska)

Behandling av gikt

Om gikten inte kan kontrolleras med diet och ändrade levnadsvanor påbörjas läkemedelsbehandling mot blodets urathalt. Vid kronisk ledgikt är det skäl att påbörja läkemedelsbehandlingen genast. Detsamma gäller fall där man konstaterar giktansamlingar under huden eller en tendens till njurstenar i samband med gikt. Målet med läkemedelsbehandlingen är att minska blodets urathalt till en nivå som underskrider 360 µmol/l. Detta leder till att kroppens uratöverskott minskar med åren och giktattackerna blir färre och försvinner. Giktanfall inträffar vanligtvis fortfarande 6–12 månader efter att en uratnivå på < 360 µmol/l har uppnåtts med hjälp av läkemedel.

Det vanligaste läkemedlet mot gikt är allopurinol (Apurin, Allonol, Zyloric), som sänker kroppens urinsyrehalt genom att hämma dess bildning. Doseringen ökas under några månaders tid tills man når den önskade urathalten i blodet (dosen är i allmänhet 300–600 mg i dygnet). Om allopurinol inte har en effekt eller inte passar kan man använda febuxostat, som är en nyare medicin med motsvarande effekt.

Behandlingen fortsätter livet ut vid kronisk gikt. Om patienten lider av irreversibel njursvikt behöver han eller hon även en bestående skräddarsydd läkemedelsbehandling. Man kan göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen mot gikt som förekommer periodvis och avsluta läkemedelsbehandlingen helt om blodets urathalt bibehålls på önskad nivå genom diet och ändrade levnadsvanor.

Uppdaterad 7.4.2022