Gå till sidans innehåll

Kirurgiskt avlägsnande av hinnor i ledkapslar eller senskidor

Ledsmärta och svullnad kan ofta lindras genom operationer där lederna rengörs.

Rengöringsoperation av ledhinnan är ett bra sätt att lindra smärta och svullnad i lederna, men ingreppet stoppar inte nödvändigtvis skador som orsakas av en ledinflammation. En rengöringsoperation ger ingen långsiktig nytta om ledens broskyta är allvarligt skadad. För att behandla smärta och funktionsnedsättning som orsakas av inflammation i senskidan utförs rengöringar av handens och handledens samt vristens och fotens senor.

Den vanligaste operationen är rengöring av fingrarnas böjsenor för att lindra stelhet i fingrarna. Seninflammation kan orsaka skador på senorna och om antireumatiska läkemedel och lokala injektioner inte lugnar inflammationen bör man överväga en rengöringsoperation.

Uppdaterad 28.4.2022