Gå till sidans innehåll

Anvisningar för dosering av antireumatiska läkemedel

Anvisningar för dosering av intravenöst dropp och subkutana injektioner. Under varje rubrik hittar du utskrivbara PDF-anvisningar för varje läkemedel.

Användning av iloprost

Iloprost används för patienter med bindvävssjukdomar för att förbättra den perifera blodcirkulationen i svåra fall.

Användning av metotrexat

Metotrexat är ett cytostatika som dämpar ledinflammationen och förhindrar att den utvecklas.

Användning av metylprednisolon och cyklofosfamid

Metylprednisolon och cyklofosfamid kan användas separat eller kombinerat för behandling av systemisk lupus, andra systemiska bindvävssjukdomar och nekrotiserande vaskulit i samband med symtom i hjärna, lungor och njurar.

Användning av yttrium

Yttrium används för behandling av inflammation i ledhinnan i knäet eller synovit som ett alternativ till kirurgiskt avlägsnande av ledhinnan.