Gå till sidans innehåll

Om gikt

Gikt är en ämnesomsättningssjukdom som huvudsakligen yttrar sig som artrit. Sjukdomens bakgrundsorsak är en förhöjd nivå av urat i blodet som pågått i flera år.

Gikt har blivit allt vanligare under de senaste årtiondena. Orsakerna är främst ändrade levnadsvanor och ökningen i genomsnittsåldern. Cirka 1–2 procent av finländarna lider av gikt. Förekomsten av gikt hos över 67-åriga män är cirka 7 procent och hos över 85-åriga kvinnor cirka 3 procent. Största delen av patienterna är män.

Den normala nivån av urat i blodet är 230–480 µmol/l hos män och 155–350 µmol/l hos kvinnor. Ju högre värdet är, desto större är risken att insjukna i gikt. Orsaken till hyperurikemi är hos medelålders män oftast metabolt syndrom (övervikt, högt blodtryck, typ II diabetes, höga fettvärden), samt alkoholkonsumtion. Hos äldre personer är njursvikt och användning av vätskedrivande läkemedel vanliga orsaker till hyperurikemi och gikt.

Urat, eller urinsyra, är en del av purinämnesomsättningen. Urat är en slutprodukt som utsöndras från kroppen huvudsakligen via njurarna.

Maten innehåller puriner och de uppstår också i samband med normal cellnedbrytning. Purinerna blir till nukleinsyror i kroppen och är nödvändiga beståndsdelar i cellernas gener (DNA och RNA).

Uppdaterad 7.4.2022