Gå till sidans innehåll

Remiss till reumatologiska polikliniken vid misstänkt ledgångsreumatism

Efter allmänläkarens undersökningar överförs en patient med misstänkt ledgångsreumatism till sjukhusets reumapoliklinik för fortsatta undersökningar.

Läkaren gör en bedömning om att remittera patienten till fortsatta undersökningar till en reumatologisk poliklinik med en multidisciplinär arbetsgrupp som specialiserar sig på reumatiska sjukdomar. Fortsatta undersökningar på en reumapoliklinik rekommenderas om patienten har en svullen led och reumatoid faktor CCPAb-positiv eller konventionell reumatoid faktor RF mer än tre gånger över referensintervallets övre gräns. Om en patient har flera svullna leder är det nödvändigt att göra en bedömning på en reumapoliklinik oberoende av laboratorieproven. Detsamma gäller för en oförklarlig ledinflammation som pågått i flera veckor. Vid tidig ledgångsreumatism kan inflammationsvärdena (sänka och CRP) vara inom de normala gränserna.

Uppdaterad 5.1.2022