Gå till sidans innehåll

Första symtom vid ledgångsreumatism

Symtomen vid ledgångsreumatism varierar i sjukdomens olika skeden och vid olika tider på dygnet. Ett typiskt symtom är symmetrisk inflammation i fingrar och tår.

Ledgångsreumatism börjar vanligtvis gradvis och med vaga symtom. Det är vanligt att leden eller ledområdet är ömt och stelt på morgonen. Det uppstår svullnad i leden.

Ledbesvären är svårast på morgonen: den inflammerade fingerleden ömmar då man tar tag i ett föremål. Trampdynan känns öm när man går och ledsvullnaden kan kännas som en boll under framfoten.

Om ledgångsreumatism inte behandlas utvecklas den till symmetrisk polyartrit, där även de stora lederna blir inflammerade och det kan förekomma en allmän sjukdomskänsla och lätt feber. Vid ledgångsreumatism kan vilken led som helst bli inflammerad först. Oförklarlig ledinflammation är ett skäl till att mäta citrullinpeptidantikropparna (CCPAb). Ett positivt CCPAb hjälper att diagnostisera ledgångsreumatism tidigt.

Uppdaterad 29.3.2023