Gå till sidans innehåll

Om smärta vid reumatisk sjukdom

Människans förmåga att känna smärta skyddar oss från skador och styr vårt beteende.

Det är viktigt att försöka utreda orsaken till smärtan. I vissa fall kan en specifik orsak inte identifieras (smärtan syns inte på bilderna eller den ursprungliga orsaken har redan förbättrats) eller också är orsakerna kända, men kan inte helt elimineras. I praktiken förekommer olika smärtmekanismer samtidigt och oskiljaktigt. Smärta reglerar också vårt humör och vice versa.

Allt detta gör behandlingen utmanande och läkemedelsbehandlingens möjligheter är begränsade, ofta kan smärtan bara lindras. Egenvårdsmetoderna är råd för att leva ett ”gott liv” och skadar ingen. Smärtlindringens primära mål är att förbättra funktionsförmågan och livskvaliteten. Man får inte låta smärtan styra livet, då kan man leva ett fullvärdigt liv.

Att förstå smärtmekanismerna hjälper i kampen mot onödig smärta. Den vanligaste orsaken till ledvärk är artros och degenerativa tillstånd. I dessa fall är smärtan vanligtvis värre efter ansträngning eller belastning och det finns färre tecken på inflammation. Vid reumatiska sjukdomar förekommer mer svullnad, hetta och smärta vid rörelse samt ömhet, i synnerhet på morgonen och efter vila.

Uppdaterad 28.4.2022