Gå till sidans innehåll

Diagnostisering av fibromyalgi

Läkaren ställer diagnosen fibromyalgi utifrån intervju, observation och noggrann undersökning av patienten.

Det är viktigt och nyttigt att få diagnosen tidigt. De nyare diagnostiska kriterierna, som är ett alternativ till de så kallade tryckpunkterna, bygger på en symtomundersökning om smärtans omfattning, symtomens förekomst och svårighetsgrad och är ett bra verktyg. Diagnosen bygger fortfarande på en intervju och observation av patienten samt en noggrann undersökning av patienten.

Ibland försvårar associerade sjukdomar den diagnostiska bedömningen. I sådana fall är det läkarens uppgift att bedöma om smärtans omfattning som är karakteristisk för fibromyalgi och bisymtomen är den dominerande komponenten och om patienten också har andra associerade sjukdomar som kan behandlas mer specifikt. Fibromyalgidiagnosen gäller oberoende av andra diagnoser och utesluter inte någon annan kliniskt relevant diagnos.

Uppdaterad 7.4.2022