Gå till sidans innehåll

Egenvård vid reumatisk smärta

Egenvården av smärta bygger på färdigheter i livshantering och kan stödjas av smärtmedicinering.

Numerisk skala för bedömning av smärta med en genomskinlig pekare med texten: Smärtans numeriska värde är 1,8
Smärtskala som beskriver känslotillstånd med ansiktsuttryck, med den genomskinliga pekaren på ansiktet med ett lätt leende

Smärta och värk är övergripande upplevelser och påverkar många av våra funktioner. Smärtsystemen i hjärnan reglerar också sinnestillståndet, sömnen, vakenheten och tänkandet. Å andra sidan kan man genom att påverka dessa funktioner minska och hantera smärtan. Grunden för egenvård av smärta är således en positiv attityd till livet och mindre stress, tillräcklig sömn och vila, regelbunden motion och konditionshöjning samt en medveten förändring av negativa tankar och vanor. Dessa egenvårdsåtgärder, tillsammans med hälsosamma levnadsvanor som rökfrihet, viktkontroll och hälsosam kost, utgör grunden för en framgångsrik smärtbehandling av alla typer av smärta. Läkemedelsbehandlingens uppgift är att stödja egenvården av smärta, men effektiviteten av enbart läkemedelsbehandlingar vid kronisk smärta är ofta ringa.

Bedömning av smärta

Du kan bedöma din egen smärta med hjälp av VAS-smärtskalan, där värdet 0 innebär ingen smärta alls och värdet 10 innebär största möjliga smärta. Grunden för behandlingen utgörs av en individuell och tillräcklig antireumatisk läkemedelsbehandling. Primärvården ansvarar vanligtvis för att förnya reumapatientens recept och behandla reumapatientens övriga sjukdomar.

Smärtbehandling: Antiinflammatoriska läkemedel

Ledvärk och muskelsmärta lindras vanligtvis enligt symtom med antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. Ibuprofen, naproxen, meloxicam, diklofenak, ketoprofen, etoricoxib). När smärtan har avtagit kan man avsluta användningen och använda dem endast vid behov. Vid tillstånd som t.ex. ankyloserande spondylit kan antiinflammatoriska läkemedel också ha en terapeutisk och förbeningshämmande effekt.

Antiinflammatoriska läkemedel passar inte alla och ibland kan antiinflammatorisk gel som appliceras lokalt vara ett alternativ. Paracetamol är inte ett antiinflammatoriskt läkemedel. Det har som smärtstillande medel en ganska svag effekt, men dess fördelar är mindre magbesvär, mindre risk för blödning och mindre njurskador jämfört med antiinflammatoriska läkemedel.

Andra metoder för smärtlindring

Det finns även andra sätt att lindra smärta. Köldbehandling av den inflammerade leden lindrar smärtan och lugnar inflammationen. För vissa är det bättre med värme, så det kan också användas. För andra ökar bastubadandet smärta och stelhet. I sådana fall kan man prova en kall dusch efter badet, vilket kan hjälpa till att lindra symtomen hos vissa. För enskilda svullna, inflammerade leder kan en intraartikulär glukokortikoidinjektion hjälpa. Om orsaken är en aktiv reumatisk inflammation är det motiverat att intensifiera läkemedelsbehandlingen. För leder som redan är allvarligt skadade är ortopediska ingrepp (ledproteser, stelning) ett alternativ. Möjligheterna med fysioterapi och hjälpmedel får inte heller glömmas bort.

Uppdaterad 28.4.2022