Gå till sidans innehåll

Antireumatisk läkemedelsbehandling under graviditet och amning

Läkemedelsspecifika anvisningar för säker läkemedelsbehandling under graviditet och amning.

33 sökresultat

Information: Antireumatisk läkemedelsbehandling under graviditet och amning
På sidorna har man sammanställt rekommendationer för användning av läkemedel för behandling av reumatism under graviditet och amning Läkemedlen är indelade i följande grupper: ASA och NSAID...
Andra NSAID-preparat
​Läkemedlet kan användas under graviditet1. Läkemedlet kan användas under amning1 1Upprepad användning bör undvikas vid graviditetsplanering och efter den 20:e graviditetsveckan. Under graviditet...
Antireumatisk medicinering för män vid planering av tillökning i familjen
Män behöver inte avbryta användningen av azatioprin, leflunomid, metotrexat (reumadoser), mykofenolat, ciklosporin eller biologiska läkemedel vid planering av tillökning i familjen. En paus på 3–6...
COX-2-hämmare
Läkemedlet kan inte användas under graviditet. Läkemedlet rekommenderas inte under amning. Celecoxib kan användas som ett undantag. Grupp: ASA och NSAID
Indometacin
Läkemedlet rekommenderas inte under graviditet. Läkemedlet rekommenderas inte under amning. Grupp: ASA och NSAID
Klorokinpreparat
​​Läkemedlet kan användas under graviditet Läkemedlet kan användas under amning Läkemedel: Klorokinpreparat Vanliga handelsnamn: Oxyklorin®, Heliopar® Grupp: Syntetiska antireumatiska läkemedel
Prednisolon, Metylprednisolon
​Läkemedlet kan användas under graviditet. Läkemedlet kan användas under amning. Grupp: Glukokortikoider