Gå till sidans innehåll

Om kapillärmikroskopi vid behandling av reumatiska sjukdomar

Kapillärmikroskopi (VC, VKS) kan användas för att diagnostisera olika sjukdomar utifrån förändringar i kapillärernas struktur.

Datorskärm med rött kapillärnät på en ljus bakgrund och profilbilder av händer på sidan

En kapillärmikroskopi av nagelbanden är en smärtfri undersökningsmetod. Man kan undersöka nagelbandens kapillärer och deras funktion med hjälp av ett ljusmikroskop som förstorar objekt 200 gånger.

Fingrarnas nagelband är ett unikt undersökningsobjekt för att undersöka funktionen av blodkärl i hela kroppen. På det sättet kan man undersöka kapillärerna utan att ta en biopsi. Vid undersökningen bedöms blodkärlens täthet, form och mått samt blödningar och mikroskopiska blockeringar.

Den vanligaste användningen av kapillärmikroskopi är att undersöka t.ex. Raynauds fenomen, eller vita fingrar, för att skilja mellan primär (godartad) form av Raynauds fenomen och sekundär (förekommer i samband med en bindvävssjukdom) form av Raynauds fenomen.

Godartat Raynauds fenomen. Rosa och rödkantade knotiga strukturer på ljus bakgrund
Vita fingrar i samband med en bindvävssjukdom. Starkt röda sammankopplade fläckar på ljus bakgrund

En annan viktig användning av kapillärmikroskopi är att följa upp aktiviteten hos vissa reumatiska sjukdomar och bedöma läkemedelsresponsen. Det finns mest erfarenhet och vetenskapliga belägg för förändringar i nagelbanden i samband med systemisk skleros dvs. sklerodermi.

Kom ihåg att följa de förberedelseinstruktioner som du har fått. Det är möjligt att undersökningen inte lyckas om instruktionerna inte beaktas.

Uppdaterad 28.4.2022