Gå till sidans innehåll

Ögonsymtom vid spondylartriter

Symtom på regnbågshinneinflammation är smärta, rodnad och ljuskänslighet. Bindhinneinflammation å sin sida är förknippad med en känsla av sand i ögat, brännande känsla och varig utsöndring.

Regnbågshinneinflammation

Akut irit, eller regnbågshinneinflammation, är en vanlig ögonsjukdom hos personer med en reumatisk sjukdom som hör till gruppen spondylartriter. Den orsakas ofta av HLA-B27-antigenet, som också är förknippat med spondylartriter. Akut irit börjar snabbt och drabbar oftast bara ett öga i taget. Typiska symtom är svår smärta, rodnad, ljuskänslighet och synförändringar.

Irit i samband med psoriasisartrit kan skilja sig från andra regnbågshinneinflammationer som är förknippade med reumatiska sjukdomar. Den börjar vanligtvis långsammare, är långvarigare och drabbar båda ögonen. I vissa fall kan baksidan av åderhinnan inflammeras. Psoriasisartrit kan åtföljas av bindhinneinflammation utöver irit.

Bindhinneinflammation

Det vanligaste ögonsymtomet i samband med reaktiv artrit är reaktiv konjunktivit eller bindhinneinflammation. Den följer vanligtvis efter en urinvägsinfektion och föregår ledinflammation. Reaktiv bindhinneinflammation börjar vanligtvis snabbt och drabbar båda ögonen. Inflammationen kan orsaka till exempel känslan av sand i ögat eller en stickande och brännande känsla och kan också åtföljas av slemmiga och variga utsöndringar och knölar på bindhinnan. Inflammationen är vanligtvis lindrig och försvinner av sig själv inom en vecka.

Uppdaterad 28.4.2022