Gå till sidans innehåll

Ögonsymtom vid ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism kan vara förknippad med inflammation i senhinnan och ytliga vävnader i ögat, sår på hornhinnan och torra ögon. Dessa är ögonproblem med många symtom och kan ofta behandlas på egen hand.

Inflammation i senhinnans ytvävnad

Inflammation i senhinnans ytvävnad, episklerit, är en vanlig ögonsjukdom som inte skadar synen. Inflammationen drabbar ofta båda ögonen och kan vara återkommande. Typiska symtom är rodnad och känslan av ha något i ögat. Ögat kan vara känsligt för ljus och kännas obehagligt. Det kan också uppstå en röd och öm knöl i hornhinnans ytvävnad.

En lindrig inflammation i senhinnans ytvävnad kräver ingen behandling och läker ofta av sig självt inom några dagar. Om ögat känns obehagligt kan kylbehandling hjälpa. Du kan t.ex. trycka på ögat med en kall kompress eller droppa nedkylda ögondroppar i ögat. En svårare inflammation kan behandlas med glukokortikoiddroppar och antiinflammatoriska läkemedel.

Inflammation i senhinnan

Inflammation i senhinnan, sklerit, är mindre vanligt än episklerit. Till sin allvarlighetsgrad kan inflammationen av senhinnan variera från lindrig till i värsta fall synhotande. Det första symtomet på inflammation är smärta, följt av rodnad i ögat. Smärtan kan stråla ut till andra delar av ansiktet och lindras vanligtvis inte av vanliga antiinflammatoriska läkemedel. Sklerit kan också orsaka synnedsättning. Glukokortikoiddroppar och antiinflammatoriska läkemedel används för att behandla sklerit, och i svårare former ersätts de antiinflammatoriska läkemedlen med glukokortikoidpreparat som tas via munnen.

Sår på hornhinnan

Perifer ulcerativ keratit, eller sår på hornhinnan, orsakas av en ansamling av immunceller i hornhinnans periferi, vilket leder till en inflammatorisk reaktion. Inflammationen gör att hornhinnans kantvävnad slits, tunnas ut och slutligen bildar ett halvmåneformat sår. Såret sprider sig vanligtvis i ett cirkulärt mönster, men kan också sprida sig mot hornhinnans mitt. En avancerad inflammation kan leda till att hornhinnan spricker.

Uppdaterad 28.4.2022