Gå till sidans innehåll

Ögonsymtom vid vaskuliter, blodkärlsinflammationer

Vaskulit, dvs. inflammation i blodkärl, kan vara förknippad med blockering i ett blodkärl i ögat, inflammation eller skada på synnerven, inflammation i senhinnan eller sår på hornhinnan.

Blockeringar av blodkärl i näthinnan

Blodproppar i artärer i näthinnan kan orsaka plötslig försämring eller förlust av synen (amaurosis fugax). En blodpropp i artären i näthinnan är alltid en akut situation, eftersom den snabbt kan leda till permanent synförlust. Efter mer än sex timmars syrebrist är det osannolikt att synen återställs. Därför bör man uppsöka vård omedelbart. Den vanligaste formen av vaskulit som hotar synen är temporalarterit eller jättecellsarterit.

Tromboser i venerna orsakar blödningar och svullnad på näthinnan som beror på vätskeansamling. Symtom på ventrombos i makula, området med skarp syn i näthinnan, är att synen plötsligt blir suddig eller förvrängd. En kronisk svullnad i området med skarp syn är den vanligaste orsaken till permanent synförlust hos patienter med ventrombos.

Bristen på syre som orsakas av blodproppar i näthinnan kan leda till att nya blodkärl bildas. De nya blodkärlen är ömtåliga och blöder lätt och bildar ärrvävnad. Detta kan leda till glaskroppsblödning eller näthinneavlossning. Blödning och svullnad i området med skarp syn kan leda till att bilder förvrängs, förminskas eller förstoras. Dragning av näthinnan som orsakas av ärr framträder å sin sida som ljusblixtar.

Förändringar i synnerven

Reumatiska sjukdomar som orsakar blodkärlsförändringar kan vara förknippade med inflammation i synnerven, eller papillit. Den orsakar plötslig och betydande synförlust, defekter i det övre eller nedre synfältet och i värsta fall blindhet.

Vissa vaskuliter, t.ex. jättecellsarterit och polyarterit nodosa, kan orsaka ischemisk optikusneuropati, dvs. skador på synnerven på grund av syrebrist. Det vanligaste symtomet på en skada på synnerven är en klart försämrad synskärpa. Andra möjliga symtom är synfältsdefekter och störningar i färgseendet. Skador på synnerven uppstår ofta några veckor efter det att blodkärlsinflammationen har börjat. Vanligtvis utvecklas skadan inte i båda ögonen samtidigt, utan det andra ögat drabbas senare. Både papillit och ischemisk optikusneuropati kan leda till förtvining av synnerven.

Uppdaterad 28.4.2022