Verensokerimittarit

Verensokeria voi perinteisesti mitata itse sormenpäästä pikamittarilla. Mittareita on monenlaisia ja joillakin voi mitata myös veren ketoaineet. Oma hoitaja opastaa sopivan mittarin valinnassa.

Yleisnimitys verensokeri tarkoittaa tarkemmin verinesteen eli plasman glukoosia. Omaseurantaan tarkoitetun pikamittarin liuska ottaa kokoverta sormenpään kapillaariverestä. Mittari muuntaa tuloksen plasman glukoosipitoisuudeksi.

Verensokerin mittaaminen perustuu biosensoritekniikkaan eli liuskassa tapahtuvaan entsyymireaktioon. Yleisimmin käytetty entsyymi on glukoosioksidaasi, joka reagoi verinäytteen glukoosin kanssa. Siitä aiheutuva reaktio tuottaa mitattavaan sähköjännitteen. Muutos on suhteessa näytteen glukoosipitoisuuteen eli verensokeriin. Verensokerin mittayksikkö on millimoolia litrassa ja sen lyhenne on mmol/l.

Verensokeriliuskat ovat joko yksittäispakattuja, purkissa tai valmiina liuskasylinterissä. Joillakin verensokerimittareilla voi mitata myös veren ketoainepitoisuuden siihen erikseen tarkoitetuilla liuskoilla.

Mittaustulokset merkitään omaseurantavihkoon tai ne siirtyvät automaattisesti tai siirretään itse mittarista tietokoneelle tai mobiililaitteen sovellukseen.

Verensokerimittariin tai sovellukseen voi myös kirjata muita hoitoon vaikuttavia tekijöitä, kuten aterian ja sen hiilihydraatit ja liikunnan. Mittarin aika-asetusten pitää olla oikein, jotta nähdään oikeat mittausajankohdat.

Haitarin otsikkotaso2
Mittarin valinta

Verensokerimittareiden käytettävyydessä on eroja. Jos hoitopaikassa on tarjolla useita eri verensokerimittareita, niihin kannattaa tutustua ennen oman mittarin valintaa. Käsien heikko puristusvoima, kömpelyys tai huono näkö voivat asettaa rajoituksensa verensokerimittarin valintaan. Laitteita on saatavilla myös erityistarpeiden mukaan, esimerkiksi näkövammaiselle soveltuva puhuva verensokerimittari.

Muistitoiminnat

Mittarin muistista voi selata taaksepäin mitattuna tuloksia ja tarkastella tulosten keskiarvoa tietyllä aikavälillä.

Mittaustulokset kannattaa purkaa tietokoneen tai mobiililaitteen sovellukseen.

Ateriamerkkaus ja tapahtumien merkitseminen

Joissakin mittarimalleissa voi merkitä onko mittaus tehty ennen vai jälkeen aterian. Osassa laitteita on myös erilaisia hälytystoimintoja. Tällöin voi halutessaan asettaa muistutuksen esimerkiksi aterian jälkeisestä mittauksesta.

Paras hyöty mittaustuloksista saadaan, jos rinnalle on merkitty verensokerituloksiin liittyvät tapahtumat kuten insuliiniannokset, hiilihydraattimäärät, liikunta ja poikkeavat tilanteet kuten sairaspäivät, matalan verensokerin oireet, juhlat. Nämä tapahtumat voi kirjata perinteisesti omaseurantavihkoon tai laitteen muistiin tai sovellukseen.

Pikainsuliinin annoslaskuri

Joissakin verensokerimittareissa on annoslaskuri, joka tekee ehdotuksen sopivasta insuliiniannoksesta verensokerin mittaustuloksen ja aterian hiilihydraattimäärän perusteella. Kun mittariin tai sovellukseen on asetettu henkilökohtainen verensokerin tavoite, pikainsuliinin arvioitu vaikutusaika, insuliiniherkkyys ja insuliini-hiilihydraattisuhde, ehdottaa laite sopivaa pikainsuliinin annosta. Käyttäjän pitää lisäksi itse huomioida mahdollisen liikunnan vaikutus insuliinin annokseen.

Tulosten siirto tietokoneelle tai sovellukseen

Mittaustulokset ja merkinnät voidaan siirtää tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Ohjelman saa ladattua laitteen valmistajan sivulta tai sovelluskaupasta. Osassa mittareista tiedot siirtyvät automaattisesti Bluetooth® -teknologialla. Osassa tarvitaan kaapeli, joka tulee joko mittarin mukana tai sen saa erikseen hankittua.

Erilaisten sovellusten avulla voi tarkastella tuloksia tarkemmin ja saada erilaisia sokeritasapainoa kuvaavia lukuja ja kuvaajia. Mittaustulokset voi myös jakaa verkon kautta hoitopaikkaan.

verensokerin mittaaminen; verensokerimittari

 

Päivitetty  27.5.2021