Erilaisia insuliinipumppumalleja

Pumpun mallin valintaan vaikuttaa oma tarve ja omassa hoitoyksikössä saatavilla olevat vaihtoehdot.

​Insuliinipumppu on oman hoitoyksikön tai sairaanhoitopiirin omistama apuväline, joka luovutetaan käyttäjälle maksutta. Pumppuhoidon tarvikkeet saa kotikunnan välinejakelusta maksutta oman hoitoyksikön lähetteen perusteella.

Suomessa on käytössä useamman maahantuojan insuliinipumppuja, jotka poikkeavat ominaisuuksiltaan jonkin verran toisistaan.

Peruspumppu

Peruspumppua voidaan käyttää yhteensopivan verensokerimittarin kanssa, jolloin voidaan hyödyntää pumpun ateria-annoslaskuria. Peruspumppua voidaan käyttää myös yhdessä skannaavan glukoosisensorin kanssa, johon voi asettaa itse hälytyksen korkealle ja matalalle verensokerille.

Letkuton pumppu

Kevyt pumppulaite voi olla ”kertakäyttöinen”, jolloin 3 vuorokauden aikana tarvittava insuliinimäärä laitetaan pumppuun ennen sen kiinnittämistä ja kanyyli tulee suoraan pumpusta ihon alle.

Toinen vaihtoehto on letkuton pumppu, jossa vain insuliinisäiliö ja siihen liittyvä kanyyli vaihdetaan 3 vuorokauden välein.

Pumpun asetukset ja ohjaus tapahtuvat erillisellä kaukosäätimellä. Näitä voidaan käyttää yhdessä verensokerimittarin tai skannaavan glukoosisensorin kanssa.

Sensoroiva pumppu

Pumpun kanssa toimii langattomasti glukoosisensori, jonka avulla voi seurata jatkuvasti glukoosiarvoa. Pumppu hälyttää, jos glukoosi vaihtelee asetettujen rajojen yli.

Sensori ei vaikuta insuliinin annosteluun, paitsi jos siinä on ennakoiva perusinsuliinin pysäytystoiminta. Jos sensori havaitsee glukoosin laskevan tai uhkaavan laskea yksilöllisesti säädetylle matalalle arvolle, se pysäyttää insuliinin annon. Insuliinin anto käynnistetään itse uudelleen tai pumppu aloittaa sen kahden tunnin kuluttua.

Sensoroiva pumppu on erityisen hyödyllinen henkilöille, joilla on vakavia matalan verensokerin ongelmia tai jotka eivät tunnista matalaa verensokeria.

Hybridipumppu

Hybridipumpusta käytetään nimityksiä itsesäätelevä pumppu ja älypumppu. Hieman virheellisesti niitä kutsutaan myös keinohaimoiksi. Hybridipumppu annostelee pikavaikutteista insuliinia eli basaalia itsenäisesti jatkuvan glukoosisensoroinnin perusteella. Osa hybridipumpuista voi annostella myös pieniä korjausboluksia. Se vähentää insuliinin annostelua verensokerin laskiessa ja lisää insuliinin annostelua verensokerin noustessa.

Laitetta käytetään aluksi 1-2 viikon ajan manuaalitilassa eli insuliinit määritellään samaan tapaan kuin muissakin pumpuissa. Sen jälkeen annostelu perustuu käyttäjän henkilökohtaisiin insuliinihoidon tietoihin ja pumpun algoritmeihin.

Pumpun käyttäjä arvioi edelleen ravinnon hiilihydraatit ja syöttää ateriatiedot pumppuun, jolloin laite ehdottaa bolusten sopivaa annostelua. Kalibrointimitta​uksia sormenpäästä tehdään päivittäin, ja laitteen keräämiä tietoja puretaan itse pilvipalveluun säännöllisesti.

Tutustu erilaisiin pumppumalleihin maahantuojien sivuilla. Kaikkia pumppumalleja ei välttämättä ole saatavilla omassa hoitoyksikössäsi, koska ne hankitaan kilpailuttamalla.

Insuliinipumppuhoito; insuliinihoito; tyypin 1 diabetes

Kyllä

Päivitetty  3.5.2021