Matala verensokeri insuliinipumppuhoidossa

Verensokerin lasku liian matalalle voi johtua samoista syistä kuin muussakin insuliiniannostelussa. 

Insuliinipumppuhoidolla on helpompi varautua insuliinin vähennyksellä tilanteisiin, jossa verensokeri muuten saattaisi laskea liian alas. Esimerkiksi mahataudissa tai liikunnassa voi perusinsuliinin annosta tilapäisesti vähentää sopivalle ajanjaksolle.

Jos insuliinipumpussa ei ole matalan verensokerin ennakointia tai automaattista pysäytystä, voi verensokeri laskea liian matalalle samoin kun monipistoshoidossakin. Tavallisin syy lienee kestävyysliikuntaan liittyvä insuliiniherkkyyden lisääntyminen, jota ei ole riittävästi ennakoitu insuliiniannosten muutoksilla.

Matala verensokeri hoidetaan samalla tavalla kuin monipistoshoidossa eli ottamalla 20 g nopeaa hiilihydraattia ja jatkamalla pumppuhoitoa normaalisti tai tilapäisesti pienennetyllä basaalilla. Pumppua tai kanyylia ei kannata irrottaa, koska insuliinin saannin keskeytyminen näkyy vasta noin tunnin kuluessa.

Jos pumppu tai kanyyli irrotetaan ja samanaikaisesti tankataan nopeita hiilihydraatteja, lähtee verensokeri nopeasti nousuun korkealle.

Päivitetty  17.5.2022

Kyllä