Insuliinien pistospaikkojen mahdollisia ongelmia

Pistospaikkoja tulee käyttää laajalti, jotta ihonalainen rasvakudos pysyy hyvässä kunnossa.

Ihon lävistäminen aiheuttaa aina jonkinlaisen reaktion kudoksessa. Myös samalla neulalla toistuvasti pistäminen voi lisätä kudosreaktioita. Insuliini itsessään voi myös vaikuttaa rasvakudosta lisäävästi. On varsin tavallista, että insuliinia annostellaan liian pienelle alueelle. Edelliseen pistokseen verrattuna seuraava pistos olisi hyvä laittaa vähintään parin sormenleveyden päähän edellisestä.

Pistospaikat ja insuliinipumpun kanyylipaikat tarkistetaan säännöllisesti vastaanotolla. Tunnustelemalla pistospaikkoja löydetään kovettumat tai turvotukset, joita ei silmin havaita. Pistospaikkojen kuntoa kannattaa seurata myös itse ja huolehtia ettei kovettumia tai turvotusta pääse syntymään. Tärkeintä on pistospaikojen laaja-alainen käyttö ja vaihtelu ja neulan vaihtaminen joka pistolle.

Päivitetty  17.5.2022

Kyllä