Siirry sivun sisältöön

Suolen tyhjennystä edellyttävät tutkimukset

Insuliinia käyttävän tulee sopia etukäteen insuliinin mahdollisesta vähentämisestä nestepaaston ajaksi.

Suolen tähystys- ja varjoainetutkimuksissa tarvitaan perusteellista suolen tyhjennystä. Yleensä edeltävän 1–2 vuorokauden aikana saa nauttia vain nestemäistä ravintoa ja suolen tyhjenemistä edistäviä valmisteita. Toimenpiteen tekevä yksikkö antaa kirjalliset ohjeet tutkimukseen valmistautumisesta, edeltävästä kevennetystä ruokavaliosta ja suolen tyhjennyksestä. Insuliiniannoksia voi olla tarpeen vähentää, mutta perusinsuliinia eli pitkävaikutteista insuliinia ei saa kuitenkaan jättää kokonaan pistämättä.

Insuliinihoitoisen kannattaa seurata verensokeriaan glukoosisensorilla tai sormenpäämittauksilla 2–4 tunnin välein nestepaaston aikana.

Ruokavalio- ja tablettihoitoinen diabetes

Ruokavaliohoitoisessa diabeteksessa tyhjennys ei yleensä aiheuta ongelmia. Tablettihoidossa, riippuen käytetystä lääkityksestä, verensokeri voi laskea nestepaaston aikana liian alas. Diabetesta hoitavan lääkärin tai tutkimuksen suorittavan lääkärin kanssa kannattaa sopia etukäteen mahdollisesta tablettilääkityksen vähentämisestä tai tauotuksesta tyhjennyksen aikana.

Insuliinihoitoinen diabetes

Insuliinia käyttävän henkilön tulee etukäteen sopia oman hoitajan tai lääkärin kanssa mahdollisesta insuliinin vähentämisestä. Nestepaaston aikana juotavan nesteen pitää sisältää myös hiilihydraattia.

Perusinsuliinin annostusta saatetaan joutua jonkin verran vähentämään, esimerkiksi 10–20 %. Monipistoshoidossa olevat henkilöt voivat tyhjennyspäivänä annostella pikainsuliinia ainoastaan tarvittaessa verensokerin mukaan korjausannoksina. Hyvin pitkävaikutteisten perusinsuliinien, kuten glargiini 300 yks/ml tai degludekinsuliinin, annosta ei kannata vähentää ainakaan enää tutkimusaamuna, koska muutoksen vaikutus verensokeritasoon tulee ilmi vasta viiveellä.

Toimenpidepäivä

Mikäli verensokeri on alle 4 mmol/l tai tutkimuksen jälkeen ei saa syödä useaan tuntiin, laitetaan laskimoon kanyyli, josta annostellaan sokeripitoista nestettä suoraan laskimoon.

Päivitetty 7.11.2023