Insuliinien vahvuus

Insuliinivalmisteita on eri vahvuisia. Vahvemmassa insuliinissa sama insuliinin yksikkömäärä on pienemmässä tilavuudessa, joka helpottaa erityisesti suurten insuliinimäärien annostelua.

Insuliinien vahvuus Suomessa on yleisimmin 100 yksikköä millilitrassa valmistetta (yks/ml). Siten 100 yks/ml vahvuisen insuliinin kolmen millilitran säiliössä on 300 yksikköä. Vahvuus on aina merkitty kynään, ampulliin ja pulloon. Myös ulkomailla insuliinia hankittaessa on hyvä tarkistaa valmisteen vahvuus.

Osasta valmisteita on saatavilla 100 yks/ml lisäksi vahvuudeltaan 200 yks/ml ja 300 yks/ml insuliinivalmisteita. Käyttäjä annostelee insuliinikynästä aina yksikköjä, mutta vahvemmassa insuliinissa sama yksikkömäärä on tilavuudeltaan pienempi.

Jos perusinsuliinin kerta-annos on esimerkiksi 60 yksikköä, niin ihon alle annosteltava määrä on 100 yks/ml vahvuisena 0,6 ml, 200 yks /ml vahvuisena 0,3 ml ja 300 yks/ml vahvuisena 0,2 ml.

Näistä esitäytetyistä, eri vahvuudella olevista, insuliinikynistä ei saa koskaan vetää insuliinia erilliseen insuliiniruiskuun, koska ne on tarkoitettu vain 100 yks/ml vahvuisille insuliineille.

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä