Siirry sivun sisältöön

Pitkävaikutteiset insuliinijohdokset

Pitkävaikutteisia insuliinijohdoksia ovat degludekinsuliini, detemirinsuliini ja glargininsuliini.

Pitkävaikutteiset insuliinijohdokset ovat nykyisin pääasiallinen perusinsuliini insuliininpuutosdiabeteksen monipistoshoidossa. Perusinsuliinin vaikutus on aina yksilöllinen ja annosriippuvainen. Eri pitkävaikutteisten insuliinijohdosten yksikkökohtainen vaikutus ei välttämättä ole sama. Jos perusinsuliinivalmistetta vaihdetaan, voi olla tarpeen säätää annosta suuntaan tai toiseen 10–20 prosenttia.

Detemirinsuliinin vaikutus alkaa 1–2 tunnissa ja kestää annoksen mukaan yksilöllisesti 12–24 tuntia. Vaikutus on suhteellisen tasainen. Joillakin voi olla lievä vaikutushuippu 6–8 tunnin kuluttua pistämisestä.

Detemirinsuliini annostellaan yleensä kahdesti vuorokaudessa noin 12 tunnin välein aamulla tai ennen puolta päivää ja illalla n. klo 21-23. Annokset ovat yleensä alkuun tasasuuria eli jaetaan koko vuorokauden insuliinitarve (esim. 16 yksikköä) aamuun (8 yksikköä) ja iltaan (8 yksikköä). Annoksia ja annosajankohtaa tarkennetaan glukoosisensorin tai verensokerin omamittausten perusteella. Usein insuliinin tarve on pienempi öisin kuin päivisin, jolloin esimerkiksi paritonta lukua jaettaessa (esim. 17 yksikköä) suurempi annos kannattaa alussa sijoittaa mieluummin aamuun (9 yksikköä) kuin iltaan (8 yksikköä).

Detemirinsuliinin kauppanimi on Levemir® (10/2023).

Glargin 100 yks/ml insuliinin vaikutus alkaa 2–4 tunnissa ja kestää yleensä 20–24, jopa 26 tuntia. Vaikutus on suhteellisen tasainen. Joillakin voi tulla lievä vaikutushuippu.

Glargin 100 yks/ml suositellaan yleensä ajoittamaan iltaan, jotta insuliinin vaikutus on voimakkaimmillaan aamun kohonneen insuliinitarpeen aikaan.

Glargininsuliini 100 yks/ml valmisteiden kauppanimet ovat Abasaglar® ja Lantus® (10/2023).

Glargin 300 yks/ml insuliinin vaikutus alkaa 2–4 tunnissa ja kestää 24–36 tuntia. Vaikutus on tasainen, sillä ei useimmilla ole merkittävää vaikutushuippua. Glargin 300 yks/ml insuliini pistetään kerran vuorokaudessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, mutta mieluiten muutaman tunnin sisällä samaan aikaan joka päivä. Valmisteen vahvuus on 300 yks/ml. Insuliinikynästä annostellaan normaalisti yksiköitä, mutta insuliiniannoksen tilavuus on kolme kertaa pienempi verrattuna 100 yks/ml vahvuuteen. Sillä on merkitystä erityisesti isoilla insuliiniannoksilla.

Glargininsuliini 300 yks/ml valmisteen kauppanimi on Toujeo® (10/2023).

Degludekinsuliinin vaikutus alkaa 3–4 tunnissa ja kestää yli vuorokauden 33–42 tuntia. Se on kaikkein pitkävaikutteisin perusinsuliini. Annoksen muuttaminen näkyy verensokerissa noin 3 vuorokauden kuluessa. Degludekinsuliinin pistosaika voi eri päivinä jonkin verran vaihdella tarpeen mukaan joustavasti. Pistosten välillä on aina oltava vähintään 8 tuntia ja enintään 40 tuntia.

Degludekinsuliinia on kahta eri vahvuutta. Niiden vaikutus ei olennaisesti eroa toisistaan. Vahvemman 200 yks/ml valmisteen insuliiniannoksen tilavuus on kaksi kertaa pienempi verrattuna 100 yks/ml vahvuuteen.

Degludekinsuliinin kauppanimi on Tresiba® (10/2023).

Päivitetty 11.10.2023