LADA-diabetes

LADA-diabetes on aikuisiällä alkava hitaasti kehittyvä insuliinipuutosdiabetes. Se luokitellaan tyypin 1 diabeteksen alaryhmäksi.

Aikuisena voi sairastua klassiseen ja nopeasti insuliinipuutokseen johtavaan tyypin 1 diabetekseen tai sen hitaammin kehittyvään muotoon, jota nimitetään LADA-diabetekseksi. Lyhennelmä tulee sanoista Latent Autoimmune Diabetes in Adults eli aikuisen piilevä autoimmuunidiabetes. Piilevä viittaa siihen, että oma insuliinieritys hiipuu hitaammin kuin perinteisessä tyypin 1 diabeteksessa.

Noin 10 prosentilla eli yhdellä kymmenestä aikuisena diabetekseen sairastuvista todetaan verikokeessa haiman beetasolujen autoimmuunitulehdukseen viittaavia GAD eli glutamaattidekarboksylaasi-vasta-aineita. GAD-vasta-aineet ovat tunnusomaisia tyypin 1 diabetekselle.

LADA-diabetekseen sairastutaan tyypillisimmin 40–60-vuotiaana. LADA diabetekseen sairastuva pärjää aluksi elintapa- ja tablettihoidolla ja sairaudenkuva on eräänlainen välimuoto diabeteksen päätyyppien eli tyypin 1 diabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen välissä. Nykyisin LADA-diabetes katsotaan tyypin 1 diabeteksen alaryhmäksi.

Henkilölle saatetaan aluksi asettaa tyypin 2 diabeteksen diagnoosi, koska hän on sairastunut aikuisena ja ei tarvitse sairastumisvaiheessa insuliinihoitoa. Hänellä voi myös olla ylipainoa ja kohonnut verenpaine tai rasva-aineenvaihdunnan häiriö, mutta harvemmin kuin perinteisessä ja ylipainoon liittyvässä tyypin 2 diabeteksessa.

Päivitetty  12.4.2022

Kyllä