Siirry sivun sisältöön

LADA-diabetes

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) on aikuisiällä alkava hitaasti kehittyvä insuliinipuutosdiabetes. Se luokitellaan tyypin 1 diabeteksen alaryhmäksi.

Aikuisena voi sairastua klassiseen ja nopeasti insuliinipuutokseen johtavaan tyypin 1 diabetekseen tai sen hitaammin kehittyvään muotoon, jota nimitetään LADA-diabetekseksi. Lyhennelmä tulee sanoista Latent Autoimmune Diabetes in Adults eli aikuisen piilevä autoimmuunidiabetes. Piilevä viittaa siihen, että oma insuliinieritys hiipuu hitaammin kuin perinteisessä tyypin 1 diabeteksessa.

Noin 10 prosentilla eli yhdellä kymmenestä aikuisena diabetekseen sairastuvista todetaan verikokeessa haiman beetasolujen autoimmuunitulehdukseen viittaavia GAD eli glutamaattidekarboksylaasi-vasta-aineita. GAD-vasta-aineet ovat tunnusomaisia tyypin 1 diabetekselle.

LADA-diabetekseen sairastutaan tyypillisimmin 40–60-vuotiaana. LADA diabetekseen sairastuva pärjää aluksi elintapa- ja tablettihoidolla ja sairaudenkuva on eräänlainen välimuoto diabeteksen päätyyppien eli tyypin 1 diabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen välissä. Nykyisin LADA-diabetes katsotaan tyypin 1 diabeteksen alaryhmäksi.

Henkilölle saatetaan aluksi asettaa tyypin 2 diabeteksen diagnoosi, koska hän on sairastunut aikuisena eikä tarvitse sairastumisvaiheessa insuliinihoitoa. Hänellä voi myös olla ylipainoa ja kohonnut verenpaine tai rasva-aineenvaihdunnan häiriö, mutta harvemmin kuin perinteisessä ja ylipainoon liittyvässä tyypin 2 diabeteksessa.

Epäily LADA-diabeteksesta herää yleensä, jos aikuisena diabetekseen sairastuva on normaalipainoinen tai vain lievästi ylipainoinen, eikä hänellä ole metabolista oireyhtymää eli hänen verenpaineensa on normaali ja veren rasva-arvo eli triglyseridi on normaali. LADA-diabeteksessa henkilö aluksi pärjää ilman insuliinihoitoa.

Jos henkilö sairastuu diabetekseen aikuisena ja hänellä todetaan verikokeessa GAD-vasta-aineita, kyseessä on aikuisen autoimuunidiabetes.

LADA-diabetekselle tunnusomaista on oman insuliinierityksen hidas hiipuminen. Insuliinin eritystä kuvaava C-peptidin arvo verikokeessa on matalahko, mutta insuliinin hitaasti kehittyvä puutos ei alkuvaiheessaan vaadi monipistoshoitoa.

Hoidon tavoitteet verensokerin, verenpaineen ja veren rasva-arvojen suhteen ovat samat kuin yleensä diabeteksessa.

Elintapahoito on myös LADA-diabeteksen perushoito.

Elintapahoitoon voidaan yhdistää tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettäviä lääkevalmisteita kuten metformiinia, suolistohormonivalmisteita ja sokerinpoistajia.

Insuliinihoitoon siirrytään, jos verensokeri ei pysy tavoitetasolla. Yksilöllisesti ja verensokerin käyttäytymisen mukaan voidaan aloittaa ensin ateriainsuliinihoito tai perusinsuliinihoito tai suoraan monipistoshoito.

Päivitetty 30.9.2023