Tyypin 1 diabetes ja liikunta

Liikunnan vaikutus verensokeriin vaihtelee yksilöllisesti. Samanlainen liikunta eri ihmisillä ja erilainen liikunta samalla ihmisellä saattavat vaatia erilaisen liikuntaan valmistautumisen. 

Liikunnan vaikutus verensokeriin riippuu useasta eri tekijästä. Aerobinen kestävyysliikunta lisää insuliiniherkkyyttä ja pyrkii laskemaan verensokeria. Anaerobinen voimaliikunta ja intervalliliikunta sekä liikuntaan liittyvä kilpailu pyrkivät puolestaan nostamaan verensokeria. Myös harjoituksen kesto ja teho, sokeritasapaino ja edeltävä syöminen vaikuttaa verensokerin käyttäytymiseen liikunnan aikana ja sen jälkeen. Verensokerin omamittauksilla ja erityisesti glukoosisensorilla on mahdollista selvittää erilaisten liikuntamuotojen vaikutus omaan elimistöön.

Verensokerin vaihteluun vaikuttavat siis useat tekijät:

  • Liikunnan kesto, ajoitus ja voimakkuus
  • Liikunnan aikainen veren insuliinipitoisuus ja käytetyn insuliinivalmisteen vaikutusaika
  • Insuliinin pistopaikan verenkierto ja kunto sekä lämpötila
  • Verensokeri ennen harjoitusta
  • Ennen liikuntaa ja sen aikana nautittu ravinto
  • Liikuntalajiin harjaantuneisuus ja lihaskunto
  • Liikunnan tyyppi (kestävyysliikunta, voimaharjoittelu, HIIT)
  • Liikunnan tai kilpailutilanteen kiihdyttämä stressihormonien eritys

Jos ole kiinnostunut syvällisemmästä tiedoista tyypin 1 diabeteksen insuliinihoidon muokkauksesta glukoosisensoroinnin avulla vaihtelevassa liikunnassa, tutustu englanninkieliseen suositukseen vuodelta 2020.

Päivitetty  29.6.2022

Kyllä