Insuliinien pistospaikat

Pistospaikka ja sen kunto vaikuttavat insuliinin imeytymiseen ja siten insuliinin verensokerin vaikutukseen.

Insuliinin pistospaikkoja ovat vatsan alue ja kyljet, reisien ulkosyrjät ja pakaroiden yläosat.

Pistospaikoilla tai insuliinipumppuhoidon kanyylipaikoilla on insuliinin imeytymiseen ja sitä kautta insuliinin vaikutukseen suuri vaikutus.

Insuliinivalmisteen imeytyminen voi jonkin verran vaihdella pistopaikan verenkierron ja rasvakudoksen paksuuden mukaan. Yleensä nopeampi vaikutus tulee vatsan alueelta, joten pikavaikutteinen insuliini pistetään usein vatsan alueelle. Pitkävaikutteinen insuliini pistetään yleensä reisien tai pakaroiden alueelle. Jos reisien rasvakudos on niukka tai pistäminen sinne tuntuu hankalalta, voi pitkävaikutteisen insuliinin pistää myös vatsan sivuun tai kylkiin.

Perättäisten pistosten etäisyys olisi hyvä olla ainakin kaksi sormenleveyttä.

Pistoskohdan lämpö ja verenkierto vaikuttavat imeytymiseen. Niinpä saunominen, liikunta tai ihon hierominen nopeuttavat imeytymistä. Insuliinin imeytymiseen ja vaikutukseen pistospaikoilla ja niiden kunnolla on suuri merkitys, ja tästä syystä pistospaikat tarkistetaan säännöllisesti.

Haitarin otsikkotaso2
Vatsan alue

Vatsan alueelle pistetään laajasti, mutta kuitenkin niin, että navan ympärille jätetään kahden sormen leveyden verran aluetta, jolle ei pistetä insuliinia. Myös navan yläpuolelle voi pistää, samoin vatsan sivuun.

 
Reisien alue

Reisissä sopiva pistosalue useimmille on noin kämmenen leveys polven yläpuolelta reisien etuosassa ja sivussa. Reisien sisäpuolella verenkierto on vilkkaampaa ja iho yleensä herkempi. Insuliinia ei ensisijaisesti suositella sinne pistettäväksi. Jos näin tekee, niin on huomioitava, että insuliini voi imeytyä sieltä nopeammin.

Pakarat ja kyljet

Pakaroissa sopivat pistospaikat ovat yleensä noin kämmenen levyinen alue pakaran sivulla yläneljänneksessä tai kyljessä.

 
Diabetes; insuliini; pistoshoito; diabeteksen hoito

Kyllä

Päivitetty  30.4.2021