Siirry sivun sisältöön

Insuliinien pistosvälineet

Pistosvälineiden sopivalla valinnalla insuliinin pistäminen pyritään saamaan mahdollisimman vaivattomaksi. Välineiden valintaan saat ohjausta omalta hoitajaltasi.

Insuliinin pistämiseen tarvitaan insuliinia sisältävä pistosväline ja neulat. Insuliini on joko esitäytetyssä insuliinikynässä tai monikäyttöisen insuliinikynän vaihdettavissa insuliiniampulleissa. Insuliini annostellaan kynästä puolen, yhden tai isommilla annoksilla kahden yksikön portain. Insuliinikynissä annos asetetaan kynän päästä kiertämällä ja asetettu annos näkyy annosikkunasta.

Poikkeustapauksissa, esimerkiksi monikäyttöisen kynän rikkoutuessa, 100 yks/ml insuliinia voidaan pistää myös ainoastaan insuliinin pistämiseen tarkoitetulla yksikköruiskulla, jossa on neula valmiina.

Insuliinin pistosvälineet ovat maksuttomia hoitotarvikkeita. Pistosvälineet saa hoitopaikan tekemän hoitovälinelähetteen perusteella oman hyvinvointialueen hoitovälinejakelusta.

Insuliini ostetaan apteekista, ja sitä varten tarvitaan lääkärin kirjoittama sähköinen lääkeresepti. Kelan erityiskorvattavuuden hakemiseen insuliinihoidosta tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto.

Insuliinin pistämiseen tarvittavia insuliinikynän neuloja on eripituisia. Suositeltavat pituudet useimmille ovat 4–6 mm. On suositeltavaa vaihtaa neula jokaiselle pistoskerralle.

Sairaaloissa ja kotihoidossa suositellaan käytettäväksi turvakynäneuloja, joiden suojamekanismi estää pistostapaturmia. Turvakynäneuloilla voi pistää vain yhden kerran.

Insuliinikynän neulat, kuten muutkin hoitotarvikkeet, kuuluvat hankintakilpailutuksen piiriin. Hyvinvointialueen hoitotarvikejakelusta saa yleensä tiettyä neulamerkkiä. Pääsääntöisesti neulat on suunniteltu sopimaan kaikkiin insuliinikyniin.

Jos neulan käytössä esiintyy ongelmia, ota yhteyttä omaan hoitopaikkaasi.

Esitäytetyssä insuliinikynässä insuliini on valmiina. Kun esitäytetty kynä loppuu, tai kun sen käyttöaika umpeutuu, otetaan uusi kynä käyttöön. Apteekista kynät ostetaan viiden tai kymmenen kynän paketeissa.

Monikäyttökynässä käytetään vaihdettavia insuliiniampulleja. Monikäyttökynät ovat insuliinikohtaisia eli tietylle insuliinivalmisteelle täytyy olla insuliinin valmistajan oma ampullikynä. Apteekista ampullit tulevat viiden ampullin paketeissa.

Joissain ampullikynissä on myös muistitoiminto. Tällöin kynästä näkee, milloin edellinen insuliiniannos on otettu.

Monikäyttökynään tarvitaan lähete ja se luovutetaan hoitotarvikejakelusta. Sen voi myös itse ostaa maahantuojalta. Saat ohjauksen monikäyttöisen insuliinikynän käyttöön omalta hoitajaltasi.

Yksikköruiskut kuuluvat diabetesta sairastaville jaettaviin hoitotarvikkeisiin. Insuliini tulee vetää ruiskuun hitaasti ja rauhallisesti.

Insuliinin vetäminen ruiskuun monikäyttökynän ampullista: Älä laita ampulliin ilmaa sillä ilman lisääminen voi rikkoa ampullin. Vedä ruiskuun suoraan haluamasi määrä insuliinia.

Insuliinin vetäminen ruiskuun pullosta: Laita ruiskulla pulloon hieman tarvittavaa insuliiniannosta suurempi määrä. Tämän jälkeen vedä ruiskuun täsmälleen haluamasi määrä insuliinia.

Ilmakuplat: Poista ruiskuun mahdollisesti muodostuvat ilmakuplat pitämällä ruiskua neula ylöspäin ja napauttamalla ruiskua sormella niin, että ilmakuplat keräytyvät neulan tyveen, josta voit työntää ne ulos ruiskusta. Ilmakuplat eivät ole haitallisia, mutta jos niitä on paljon, jää pistettävä insuliiniannos vajaaksi.

Huomioi että yksikköruiskuun saa vetää vain 100 yks/ml vahvuista insuliinia. Insuliinia ei myöskään saa koskaan annostella tavallisella ruiskulla.

Neulojen hävittämisessä noudatetaan jokaisen kunnan jätehuoltosääntöjä. Jos kunnan ohjeita ei neulojen hävittämisestä ole, neulat voi kerätä korkilla suljettavaan purkkiin, jonka voi hävittää sekajätteen joukossa. Neula kannattaa taittaa tai katkaista erillisellä neulankatkaisijalla. Käytettyjä neuloja varten on joissakin apteekeissa astia neulajätteitä varten.

Päivitetty 11.10.2023