Siirry sivun sisältöön

Diabetes ja lääkekorvaukset

Voit saada Kelalta korvausta lääkärin määräämiin reseptilääkkeisiin. Korvauksen suuruus riippuu sairaudesta, sen hoidosta ja valmisteesta.

Infografiikka KELA lääkekorvauksista.

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon, ja joille on vahvistettu korvattavuus. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta eli Hila päättää valmisteiden korvattavuudesta.

Lääkärin määräämien reseptilääkkeiden korvauksen suuruus riippuu sairaudesta, sen hoidosta ja valmisteesta. Lääkekorvaukset on jaettu peruskorvaukseen (40 %) ja erityiskorvaukseen. Erityiskorvausluokkia on kaksi: alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 % lääkevalmistekohtaisen omavastuun jälkeen.

Saat korvauksen vasta vuosittaisen alkuomavastuun (50 euroa) jälkeen ja kerrallaan enintään 3 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä lasketaan lääkemääräyksen annostusohjeesta, joten sen pitää olla ajan tasalla ja ohje tulee päivittää jos annostusta muutetaan.

Korvausoikeutta haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla Kelasta. Jos korvausoikeus myönnetään, kotiisi lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero.

Insuliinivalmisteet kuuluvat pääsääntöisesti ylemmän erityiskorvauksen (100%) piiriin. Tällöin vuosittaisen 50 euron omavastuun täytyttyä valmisteesta maksetaan 4,5 € osto- ja lääkekohtainen omavastuu ja tämän ylittävä hinta korvataan täysin. Poikkeuksena raskauden aikainen tilapäinen insuliinihoito, josta saa peruskorvauksen (40%). Joissakin insuliinivalmisteissa saattaa olla korvauksen saamisen erityisehtoja.

Muut diabeteslääkkeet kuin insuliini kuuluvat pääsääntöisesti alemman erityskorvauksen (65%) piiriin. Kaikki diabeteksen hoitoon tarkoitetut lääkevalmisteet eivät välttämättä ole korvattavuuden piirissä tai niiden korvattavuuden edellytyksenä on erityisehtoja.

Diabetesta sairastava käyttää usein myös lääkkeitä kohonneen verenpaineen ja kolesterolin hoitoon. Näistä lääkevalmisteista saa pääsääntöisesti peruskorvauksen (40%). Sekä verenpaineen että kolesterolin hoidossa on erikseen määritelty, koska näistä lääkevalmisteista voi saada alempaa erityiskorvausta (65%).

Korvauksen piiriin kuuluville lääkkeille on määritelty lääkekatto eli kalenterivuodelle laskettava vuosiomavastuu. Alkuomavastuu (50e) ja itse maksettu osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttävät vuosiomavastuuta. Jos vuosiomavastuu ylittyy, sinulla on oikeus lisäkorvaukseen, jonka saa apteekissa lääkeoston yhteydessä. Lääkekaton täyttymisen jälkeen maksat jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron osto- ja lääkekohtaisen omavastuun.

Päivitetty 8.11.2023