Hoitovaihtoehtona insuliinipumppuhoito

Insuliinipumppuhoito vaatii diabetesta sairastavalta asiaan paneutumista ja pumppuhoidon opettelua.

Insuliinipumppuhoito edellyttää diabetesta sairastavalta

 • monipistoshoidon osaamista. Jos insuliinin saanti pumpusta keskeytyy, pitää osata ottaa käyttöön ennalta suunniteltu varajärjestelmä eli monipistoshoito.
 • glukoosisensorointia tai verensokerin omamittausta 5–10 kertaa vuorokaudessa.
 • aterioiden hiilihydraattien arvioimista ja sopivaa ateriainsuliinin annostelua verensokerin ja liikunnan tai muun toiminnan mukaan.
 • ymmärrystä ja vaivannäköä pumpun toimintojen opetteluun ja sen monipuolisten mahdollisuuksien hyödyntämistä.
 • huolellisuutta pumpun ja siihen liittyvien tarvikkeiden ja insuliinin käsittelyssä.

Insuliinipumppuhoitoa voidaan miettiä hoitovaihtoehdoksi

Jos insuliinipuutosdiabetesta sairastavalla on

 • tehostetusta omahoidon ohjauksesta, yksilöllisesti säädetystä monipistoshoidosta ja glukoosisensoroinnista huolimatta vaikeaa päästä hoitotavoitteisiin tai pumppuhoito vaikuttaa elämänlaadullisesti paremmalta vaihtoehdolta.
 • huomattavan pieni insuliinin tarve, jolloin annostelu ja sen tarkkuus onnistuvat paremmin insuliinipumpulla.
 • toistuvia liian matalan verensokerin ongelmia.
 • vaikeasti hallittavissa oleva aamunkoittoilmiö eli sellainen aamuyöstä lisääntyvä insuliinitarve, jonka hoito pitkävaikutteisella perusinsuliinilla on vaikeaa.
 • insuliinin pistämiseen liittyviä ongelmia.
 • työhön tai harrastuksiin liittyen erityisesti perusinsuliinin annosten jatkuva vaihtelun tarve.
Insuliinipumppuhoito; diabeteksen hoito

Kyllä

Päivitetty  3.5.2021