Verensokerin omaseuranta insuliinipumppuhoidossa

Insuliinipumppuhoidossa verensokeriseuranta ja tulosten tulkinta noudattaa samaa perusperiaatetta kuin monipistoshoidossa.

Aamulla ja ennen aterioita ja yöllä mitatut verensokeriarvot kuvaavat perusinsuliinina toimivan pikavaikutteisen insuliinin eli basaalin annosnopeuden sopivuutta eri aikaan vuorokaudesta. Aterian jälkeiset verensokerin mittaustulokset kuvaavat pikavaikutteisen ateriainsuliinin annosten eli bolusten sopivuutta.

Ilta-aamu parimittaus kertoo yönaikaisen basaalin sopivasta annosnopeudesta yön aikana. Jos käytössä ei ole sensoria, niin ajoittain on hyvä mitata verensokeri noin 4 tuntia ennen heräämistä.

Ateriaparimittauksilla selvitetään kuten monipistoshoidossakin sopiva insuliini-hiilihydraatti-suhde aterioille eri aikaan vuorokaudesta.

Verensokeria seurataan tiheämmin ihokanyylin, pumpun säiliön ja katetrin vaihdon jälkeen, jotta havaitaan nopeasti mahdolliset ongelmat.

Käytännössä tänä päivänä insuliinipumppua käytetään yhdessä glukoosisensorin kanssa tai käytössä on sensoroiva pumppu. Verensokerimittauksia kuitenkin tarvitaan joko sensorin kalibrointiin tai tilanteisiin, jossa sensorin lukema ei ole luotettava.

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä