Siirry sivun sisältöön

Verensokerin omaseuranta insuliinipumppuhoidossa

Jos hoitomuotosi on insuliinipumppu verensokeriseurantasi ja tulosten tulkinta noudattaa samaa perusperiaatetta kuin monipistoshoidossa.

Aamulla ja ennen aterioita ja yöllä mitatut verensokeriarvot kuvaavat perusinsuliinina toimivan pikavaikutteisen insuliinin eli basaalin annosnopeuden sopivuutta eri aikaan vuorokaudesta. Aterian jälkeiset verensokerin mittaustulokset kuvaavat pikavaikutteisen ateriainsuliinin annosten eli bolusten sopivuutta.

Ilta-aamu parimittaus kertoo yönaikaisen basaalin sopivasta annosnopeudesta yön aikana. Jos käytössäsi ei ole sensoria, on ajoittain hyvä mitata verensokeri noin 4 tuntia ennen heräämistä yöllisen verensokerin tason tarkistamiseksi.

Ateriaparimittauksilla selvitetään sopiva insuliini-hiilihydraatti-suhde aterioille eri aikaan vuorokaudesta, kuten monipistoshoidossa.

Seuraa verensokeriasi tiheämmin ihokanyylin, pumpun säiliön ja katetrin vaihdon jälkeen, jotta havaitset nopeasti mahdolliset ongelmat.

Käytännössä tänä päivänä insuliinipumppua käytetään yhdessä glukoosisensorin kanssa tai käytössä on sensoroiva pumppu. Tarvitset kuitenkin verensokerimittauksia edelleen joko sensorin kalibrointiin tai tilanteisiin, jossa sensorin lukema ei ole luotettava.

Päivitetty 30.9.2023