Siirry sivun sisältöön

Tyypin 2 diabetes ja painonhallinta

Jos sinulla on tyypin 2 diabetes ja ylipainoa, on ylipainon hoito keskeinen osa diabeteksesi kokonaisvaltaista hoitoa.

Lihavuuden hoidon tavoitteena on löytää omaan elämään sopivat ruokailu- ja liikuntatottumukset, jotka auttavat pysyvässä painonhallinnassa. Henkiset voimavarat ja muutoksia tukeva elämäntilanne on myös huomioitava.

Kannattaa pohtia omaa painohistoriaansa ja aikaisempia laihdutuskokemuksia. Realistinen painotavoite ja aikataulu sen saavuttamiseen mietitään yksilöllisesti. Laihtumisen jälkeen painon takaisinnousun estäminen on tärkeä suunnitella myös etukäteen.

Verensokerin normaalistaminen eli remissio

Tyypin 2 diabetekseen vastasairastuneen kannattaa pyrkiä verensokeriarvojen normaalistamiseen eli diabeteksen remissioon tehokkaalla elintapahoidolla. Uusissa tutkimuksissa on todettu, että noin 10 % laihduttamisen jälkeen lähes puolet alle 5 vuotta tyypin 2 diabetesta sairastaneista pystyi pitämään verensokerinsa normaalina ilman lääkehoitoa kahden vuoden seurannassa.

Erittäin niukkaenergiainen dieetti eli ENE-dieetti on tehokas tapa laihduttaa ja korjata verensokeria tyypin 2 diabeteksessa, jos elintapahoito ei riitä. Se voidaan toteuttaa dieettivalmisteella tai ravitsemusterapeutin ohjauksessa myös tavallisella ruualla.

Paino nousee herkästi takaisin ENE-jakson jälkeen, joten pysyvät elintapamuutokset ovat tärkeitä. Oikein toteutettuna ja lääkärin seurannassa ENE-dieetti on turvallinen tyypin 2 diabeteksessa. Lääkäri antaa ohjeet lääkitysten vähennyksestä tai tauottamisesta ENE-jakson aikana.

Lihavuuden hoitoon tarkoitettua lääkettä voidaan käyttää elintapahoidon rinnalla, jos tyypin 2 diabetesta sairastavan painoindeksi on ≥ 27 kg/m2. Lihavuuden lääkehoidossa on käytettävissä orlistaatti ja reseptivalmisteet naltreksoni-buprobioni ja liraglutidi-pistokset. Lääkehoidon tavoitteena on merkittävä eli vähintään 5 % laihtuminen 3 kk aikana.

Lihavuusleikkausta voidaan yksilöllisesti harkita tyypin 2 diabetesta sairastavalle alle 65-vuotiaalle henkilölle, jolla painoindeksi on ≥ 35 kg/m2 tai jos sokeritasapainoa ei ole saatu muuten korjattua ja painoindeksi on ≥ 30 kg/m2. Leikkauksen jälkeen diabeteslääkitystä vähennetään tai se lopetetaan kokonaan. Myös verenpainelääkkeiden tarve usein vähenee.

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito valitaan painonhallintaa tukevaksi. Nykyiset lääkkeet eivät itsessään laske verensokeria liian matalalle, joten ruokamääriä ei pidä lisätä lääkehoidon aloittamisen jälkeen. Ruokamäärää pitää mieluummin vähentää lääkehoidon aloituksen jälkeen, jotta painonhallinta mahdollistuu virtsan sokerinerityksen korjaantuessa. Sokerinpoistajat lisäävät glukoosin eli sokerin erittymistä virtsaan ja paino voi laskea hoidon alussa useamman kilon.

Jos elintapahoidolla tai tablettihoidolla ei saada verensokeria tavoitetasolle, harkitaan pistoshoitoa. Ylipainoiselle henkilölle, jolla ei ole insuliinipuutosta, ensisijainen pistoshoito on suolistohormoni GLP-1-valmisteet. Ne hidastavat mahalaukun tyhjentymistä, vähentävät ruokahalua ja edistävät laihtumista.

Insuliini itsessään oikein annosteluna ei lihota. Insuliinihoidon aloituksessa ja verensokerin korjaantuessa paino herkästi nousee, koska sokerin ja energian menetys virtsaan korjaantuu. Siksi syömistä pitää vähentää, kun insuliinihoito aloitettaan. Perusinsuliinin annos säädetään niin, että se ei aiheuta liian matalaa verensokeria eikä pakota syömään välipaloja. Perusinsuliinihoidon ja GLP-1-valmisteiden yhdistelmähoito on monella toimiva hoito.

Suuret insuliiniannokset vaikeuttavat painonhallintaa, koska ne voivat lisätä ruokahalua ja ne voivat johtaa verensokerin liialliseen laskuun.

Päivitetty 30.9.2023