Tyypin 2 diabetes ja painonhallinta

Kun tyypin 2 diabetesta sairastavalla on ylipainoa, sen hoito on keskeinen osa diabeteksen kokonaisvaltaista hoitoa. 

Lihavuuden hoidon tavoitteena on löytää omaan elämään sopivat ruokailu- ja liikuntatottumukset, jotka auttavat pysyvässä painonhallinnassa. Henkiset voimavarat ja muutoksia tukeva elämäntilanne on myös huomioitava.

Kannattaa pohtia omaa painohistoriaansa ja aikaisempia laihdutuskokemuksia. Realistinen painotavoite ja aikataulu sen saavuttamiseen mietitään yksilöllisesti. Laihtumisen jälkeen painon takaisinnousun estäminen on tärkeä suunnitella myös etukäteen.

Verensokerin normaalistaminen eli remissio

Tyypin 2 diabetekseen vastasairastuneen kannattaa pyrkiä verensokeriarvojen normaalistamiseen eli diabeteksen remissioon tehokkaalla elintapahoidolla. Uusissa tutkimuksissa on todettu, että noin 10 % laihduttamisen jälkeen lähes puolet alle 5 vuotta tyypin 2 diabetesta sairastaneista pystyi pitämään verensokerinsa normaalina ilman lääkehoitoa kahden vuoden seurannassa.

Päivitetty  29.6.2022

Kyllä