Lapsen ja nuoren diabetes

Lasten ja nuorten diabetes on valtaosin tyypin 1 diabetesta. Tyypin 2 diabetes on varsin harvinainen sairaus suomalaisilla lapsilla ja nuorilla.

Suomessa diabetekseen sairastuu noin 650 alle 20-vuotiasta lasta tai nuorta vuosittain. Noin 6800:lla 0–19 -vuotiaalla on Kelan lääkekorvaustilastojen perusteella diabetes.

Lasten ja nuorten diabetes on valtaosin tyypin 1 diabetesta. Tyypin 1 diabeteksen syntyy vaikuttavat sekä perimä että ympäristö. Esimerkiksi tietyt virustulehdukset yhdessä altistavan perimän kanssa aiheuttavat haiman beetasoluja tuhoavan autoimmuunitulehduksen. Seurauksena on insuliinin puutos, jonka hoidoksi tarvitaan insuliinin korvaushoitoa pistoksin tai pumpulla.

Katso video lapsen diabeteksen oireista:

Yhden geenin muutoksen eli mutaation aiheuttama diabetes, monogeeninen diabetes, on myös mahdollinen lapsella tai nuorella. Se on kuitenkin harvinainen, arviolta noin 1–2 %:lla sairastuvista.

Tyypin 2 diabetes on lisääntynyt myös lapsilla ja nuorilla, mutta Suomessa se on lapsilla harvinainen. Suomalaisen FinDM-rekisteritutkimuksen mukaan vuonna 2017 98:lla alle 20–vuotiaalla todettiin tyypin 2 diabetes. Hoitoperiaatteita ovat elintapahoito ja tarpeenmukainen lääkehoito eli samat kuin aikuisilla. Kaikkia aikuisten lääkevalmisteita ei kuitenkaan ole hyväksytty käyttöön lapsilla.

Lasten diabeteksen oireita, hoitoa ja tukea käsitellään Terveyskylän Lastentalossa.

Tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen huoltajan polku

Diabetesliitto on julkaissut vuonna 2022 Tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen huoltajan polun, johon on kerätty tietoa tyypin 1 diabeteksesta sekä omahoitoa tukevia materiaaleja koko perheen hyvinvoinnin tueksi. Tieto sopii myös muille lapsen ja nuoren läheisille. Polun voi kulkea läpi kerralla tai voit pysähtyä itsellesi tai perheellesi juuri tällä hetkellä ajankohtaisten omahoitoa ja hyvää diabetesarkea tukevien materiaalien äärelle.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä