Ennen insuliinipumppuhoidon aloitusta

Ennen insuliinipumppuhoidon aloitusta optimoidaan käytössä oleva monipistoshoito glukoosisensoroinnin kanssa.

Ennen insuliinipumppuhoidon aloitusta tarkistetaan ja kerrataan

  • hiilihydraattien arviointi ja insuliini-hiilihydraatti-suhteet eli IHS eri aikaan vuorokaudesta
  • insuliiniherkkyystekijä eli IHT eri aikaan vuorokaudesta
  • perusinsuliinin tarve ja määrä suhteessa ateriainsuliiniin
  • liikunnan ja fyysisen rasituksen vaikutus insuliinitarpeeseen
  • pistospaikat
  • glukoosisensoroinnin ja verensokerin omamittausten hyödyntäminen

Jos henkilö ei ole ennestään hoidossa tyypin 1 diabeteksen hoitoon erityisperehtyneessä hoitoyksikössä, tekee hoitava lääkäri lähetteen pumppuhoidon arvioon. Vastaanotolla selvitetään diabeteksen tilanne, nykyisen hoidon ongelmakohdat ja mihin asioihin pumppuhoidolla halutaan korjaantumista tai helpotusta. Pumppuhoidolle asetetaan yhdessä tavoitteet ja valitaan sopiva pumppumalli.

Ennen pumppuhoidon aloitusta tehdään usein glukoosisensorointi, johon kirjataan useammalta vuorokaudelta insuliiniannokset, hiilihydraatit, liikunta ja muut hoitoon vaikuttavat asiat. Aikaisemmasta insuliiniannostelusta tarvitaan riittävästi tietoa pumpun säätöjen asettamista varten.

Pumppuhoidon aloitusta voi tarvittaessa edeltää 1–2 viikon "kuivaharjoittelu" kotona, jos tuntuu, että tarvitsee aikaa asioiden omaksumiseen. Hoitajan kanssa opetellaan suunnitellun perusinsuliiniohjelman eli basaalin asettaminen ja muuttaminen, ateriaboluksen annostelu, annosoppaan asetusten laittaminen ja muuttaminen. Lisäksi opetellaan insuliinin laittopumppuun, infuusiosetin valmistelu ja kanyylin laitto.

Päivitetty  17.5.2022

Kyllä