Gå till sidans innehåll

Innan behandling med insulinpump påbörjas

Innan behandling med insulinpump påbörjas optimeras den använda multiinjektionsbehandlingen med glukossensor.

Innan behandling med insulinpump påbörjas ska man kontrollera och repetera:

  • Kolhydrat beräkningen och insulin-kolhydratförhållandet, dvs. IKF, vid olika tidpunkter på dygnet

  • Insulinkänslighetsfaktorn, dvs. IKF, vid olika tidpunkter på dygnet

  • Behovet och mängden av basinsulin i förhållande till måltidsinsulinet

  • Inverkan av motion och fysisk belastning på insulinbehovet

  • Injektionsställena

  • Utnyttjandet av glukossensorering och egenmätningar av blodsockervärdet

Om du inte behandlas på en vårdenhet som är specialinsatt i behandling av typ 1-diabetes, gör din behandlande läkare en remiss för bedömning av pumpbehandlingen till närmaste specialiserade vårdenhet. På mottagningen utreds status för diabetes, problempunkterna i den nuvarande behandlingen och för vilka omständigheter korrigering eller lättnad önskas genom pumpbehandling. Tillsammans uppsätts mål för pumpbehandlingen och väljs en lämplig pumpmodell.

Innan pumpbehandlingen påbörjas utförs ofta en uppföljningsperiod med glukossensor. I uppräkningen antecknas för flera dygn insulindoser, kolhydrater, motion och andra saker som påverkar behandlingen. Detta ger tillräcklig information om tidigare insulindosering för att justera pumpen.

Med skötare eller pumptillverkarens representant lär man sig grunderna i hur pumpen används. Den omfattar insättande och ändring av det planerade basinsulinprogrammet, dvs. basalen, dosering av måltidsbolus, insättande och ändring av dosguiden. Dessutom får person med diabetes lära sig hur insulin fylls på i pumpen, hur infusionsuppsättningen förbereds och hur kanylen förs in.

Uppdaterad 4.11.2023