Verensokerin omaseuranta perusinsuliinihoidossa

Peruinsuliinin annosta säädetään itse aamun verensokerin ja ilta-aamu parimittausten perusteella.

Perusinsuliinihoidossa annostellaan kerran päivässä pitkävaikutteista perusinsuliinia elintapahoidon, tablettihoidon tai GLP1-pistosten lisäksi. Tällaista hoitoa käytetään yleisesti insuliinihoitoa vaativassa tyypin 2 diabeteksessa. Tällaista hoitoa voidaan käyttää myös hitaasti kehittyvän insuliinipuutosdiabeteksen eli LADA-diabeteksen alkuvaiheen hoidossa.

Perusinsuliinihoidon aloituksessa aamun verensokerin perusteella nostetaan perusinsuliinin annosta asteittain, kunnes verensokerin tavoite on saavutettu.

Ilta-aamu parimittaus kannattaa tehdä 1–2 kertaa viikossa jotta nähdään verensokerin muutos yön aikana. Tarvittaessa säädetään vastaavasti perusinsuliinin insuliiniannosta ylös tai alaspäin 1–2 kertaa viikossa oman lääkärin tai hoitajan antamien ohjeiden mukaan.

Ateriaparimittauksilla opitaan arvioimaan aterian laadun ja määrän sekä käytetyn hoidon vaikutusta verensokeriin.

Aterian jälkeiset mittaukset ohjaavat ruokavalinnoissa ja ruuan määrän arvioinnissa. Näin myös painonhallinta usein helpottuu. Toisaalta nähdään myös jääkö verensokeri aterian jälkeen aina liian korkealle ja onko hoitoa syytä tehostaa.

Sokeritasapainon ja hoidon vakiinnuttua riittää usein, että ilta-aamu parimittausten lisäksi mitataan ateriapareja muutamana päivänä viikossa.

Insuliinihoito voi laskea verensokerin liian matalalle. Perusseurannan lisäksi verensokeri mitataan aina, jos henkilöllä on tuntemuksia liian matalasta verensokerista. Verensokeri pitää myös mitata ennen moottoriajoneuvon kuljettamista. Lisämittauksia saatetaan tarvita liikunnan yhteydessä tai erityistilanteissa kuten sairaspäivinä.

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä